Select Page

Ocenjevali smo garderobe

klikimg_2298.jpg

Na šoli vsak mesec z ožjim odborom šolske skupnosti (predsednik, podpredsednica in tajnik) in po enim predstavnikom iz razredne stopnje ocenimo garderobe. Ocenjevanje je nenapovedano, tako da so ocene bolj realne. Po dveh ocenjevanjih pa lahko rečemo, da so se nekateri razredi od prvega do drugega ocenjevanja kar pošteno popravili, drugi pa spet poslabšali. (več …)

Predstavitev šolske skupnosti

klikimg_2274.jpg

Po 6. členu Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, se učenci preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost in na ta način uveljavljajo svoje pravice in interese.

Šolska skupnost sprejme letni program dela in določi kriterije za zmagovalni razred.

V šolsko skupnost naše šole so vključeni vsi predstavniki oddelkov od 3. do 9. razreda. Predsednik šolske skupnosti je letos Žiga Vajdič, učenec 9.a razreda, podpredsednica šolske skupnosti je Teja Lešnik, učenka 9.c razreda, tajnik pa je Jure Smirnov Oštir, učenec 8.a razreda.

(več …)

Fotoreportaža Valentinove pošte 2008

klik2140176
Končno so se zbrale skupaj fotografije za valentinovo fotoreportažo! Oprostite vsi, ki ste jih že težko čakali! A bolje pozno kot nikoli, pravijo, kajne!?

Letos je bil valentinov nabiralnik na razpolago kar rekordnih štirinajst dni. Koliko prisrčnih, lepih pisemc in drobnih pozornosti se je v njem nabralo, kateri valentinovi pismonoše so se letos trudili po najboljših močeh, da so dostavili vse valentinove pošiljke, kako je potekala celotna »akcija« in kakšne so bile ostale letošnje posebnosti, pa si lahko ogledate v edinstveni fotoreportaži.

(več …)