Select Page

2132voda
Šele ko je nimamo, dojamemo čudež, ki se mu reče VODA. 22. marca,  tako kot vsako leto, obeležujemo SVETOVNI DAN VODA, ki nas spomni, da je voda nujen in omejen naravni vir, s katerim moramo skrbno ravnati.

Pijemo jo, se z njo umivamo, z njo pomivamo posodo in peremo obleko, čistimo svoje domove in avtomobile. Tudi človeško telo je v veliki meri sestavljeno iz nje. Kmetijske kulture ne rastejo brez nje. V resnici je voda nujno potrebna za preživetje vseh živih bitij. Brez hrane bi človek preživel približno en mesec, brez vode pa samo 5 do 7 dni.

Voda je naravna dobrina, ki je pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača na zemeljsko površje, kjer se del porabi za življenje, del odteče v reke in v podzemlje, del vode pa izhlapi.

Kaj moramo vedeti o vodi?

 • brez vode ni življenja (vsa bitja nujno potrebujejo vodo),
 • veliko živim bitjem voda predstavlja življenjsko okolje,
 • je dejavnik pokrajinske pestrosti naše dežele (ledeniška jezera, slapovi, soteske, barja. Izviri),
 • v človekovem življenju je pomembna za higieno,
 • uporabljamo jo za zdravljenje- termalna voda,
 • pomembna je za vodne športe (ribištvo, plavanje),
 • z njo pridobivamo energijo( vodne elektrarne).

Že od rane mladosti vemo, da je voda pomembna surovina in nam samoumevna, vendar pa se moramo zavedati, da čista pitna voda ni dana vsem, sploh pa ne za vse večne čase. Pomanjkanje in onesnaženost  vode je zelo resen svetovni problem. Tretjina prebivalstva nima primernega dostopa do čiste pitne vode, kar povzroča številne humanitarne stiske, npr. nastanek epidemij, bolezni, podhranjenost,…

V Sloveniji imamo srečo, da je naša država zelo bogata z vodnimi viri in glede na vodno bogastvo spadamo v eno izmed najbogatejših držav v Evropi. V Sloveniji so – vsaj reke – še relativno čiste. Večina slovenskih rek izvira v alpske in predalpskem svetu, zgornjem delu rek pa je še vedno čista, pitna voda. Del odpadnih rek se prečiščuje v čistilnih napravah.

Kako odvisni smo od vode se zavemo šele, ko pipe v naših stanovanjih ostanejo suhe ali ko moramo vodo prekuhavati in kupovati; ko se rastline na našem vrtu sušijo. Še redkeje pomislimo, koliko živali in rastlin propade, če so vode onesnažene ali potoki posušeni. Nujna sta torej dva ključna ukrepa: varčevanje z vodo in preprečevanje onesnaževanja. Skrbeti moramo za neoporečne vire pitne vode in omejiti porabo prepotrebne pitne vode. Vsi moramo prevzeti določeno skrb in odgovornost za ravnanje z njo.

Kaj lahko storimo mi?

 • nalepke nad našimi pipami nas opominjajo, da pravočasno zapiramo pipe, da voda ne teče v prazno;
 • raje se tuširajmo kot kopajmo,
 • med tuširanjem , ko se milimo, lahko vodo zapremo,
 • med umivanjem zob, ko z zobno ščetko čistimo zobe, lahko vodo zapremo…

To je samo nekaj preprostih nasvetov od številnih, ki jih lahko upošteva vsak izmed nas in s tem pripomore k zmanjšanju porabe vode.

Vodo  potrebujemo vsi, zato naj bo naša življenjska vrednota: spoštujmo jo, jo varčujmo in varujmo kjerkoli smo.

Nataša Pšeničnik

Dostopnost