Select Page

Dopolnilni in dodatni pouk

Dopolnilni in dodatni pouk

Za obiskovanje dopolnilnega in dodatnega pouka se odločijo učenci in njihovi starši največkrat glede na predlog učitelja. Ko starši podajo soglasje o obiskovanju svojega otroka pri predmetu dopolnilnega in dodatnega pouka, je to za otroka praviloma obvezno do preklica.  Starši so pisno obveščeni preko eAsistenta.

Dodatni pouk

Namenjen je učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.

Dopolnilni pouk

Namenjen je učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, in tistim, ki so iz opravičljivih razlogov izostali od pouka.
Ni pa namenjen dodatnemu urjenju znanja pred njegovim ocenjevanjem. Glavni namen dejavnosti  je pomoč učencem pri usvajanju temeljnih in višjih standardov znanja.

PREDMET RAZRED UČITELJ
MATEMATIKA 6. razred/sreda, 1. ura
7. razred/ petek, 1. ura
8. razred/petek, 7. ura
9. razred/petek, 7. ura
Jelka Velički
Vanja Božič
Milena Luknar
Milena Luknar
SLOVENŠČINA 6. razred/sreda, 1. ura
7. razred/četrtek, 1. ura
8. razred/sreda, 1. ura
9. razred/torek, 1. ura
Martina Hribernik
Petra Špegel Sovič
Alenka Meža Hrovat
Martina Hribernik
TUJI JEZIK ANGLEŠČINA 6. razred/ponedeljek, 7. ura
7. razred/petek, 1. ura
8. razred/sreda in ponedeljek, 1. ura
9. razred/torek, 1. ura
Nina Raško
Petra Štrancar
Štrancar, Strmšek Pisanec
Nina Raško

Delite s prijateljiShare on Facebook