Select Page

Dopolnilni in dodatni pouk

Dopolnilni in dodatni pouk 

Za obiskovanje dopolnilnega in dodatnega pouka se odločijo učenci in njihovi starši največkrat glede na predlog učitelja. Ko starši podajo soglasje o obiskovanju svojega otroka pri premetu dopolnilnega in dodatnega pouka, je to za otroka praviloma obvezno do preklica.

Dodatni pouk

Namenjen je učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja podpira doseganje višjih učnih ciljev.

Dopolnilni pouk

Je namenjen učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, in tistim, ki so iz opravičljivih razlogov izostali od pouka.

Ni pa namenjen dodatnemu urjenju znanja pred njegovim ocenjevanjem. Glavni namen dejavnosti  je pomoč učencem pri usvajanju temeljnih in višjih učnih ciljev.

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1 2 3 4 5 6

1.

DOD/DOD 6 TJA

Strmšek Pisanec

DOD/DOP 9 TJA

Raško, Štrancar

DOD/DOP 6 MAT

Velički

DOP/DOD SLJ 6

Špegel Sovič

DOD/DOP SLJ 7

Meža Hrovat

DOD/DOP SLJ 9

Hribernik

DOD/DOP 7 MAT

Božič

7.

DOP/DOD MAT8

Božič

DOD/DOP 8 TJA

Raško

DOD/DOP 7 TJA

Štrancar

Delite s prijateljiShare on Facebook