Select Page

Interesne dejavnosti

Število ur interesnih dejavnosti predpisuje predmetnik za osnovno šolo. Interesne dejavnosti potekajo 35 tednov v šolskem letu.

Vsaka interesna dejavnost deluje po programu, ki ga pripravi mentor dejavnosti ob sodelovanju z učenci. Programi so v osnovi sestavljeni tako, da lahko v dejavnosti delujejo tako učenci, ki so že v preteklem letu obiskovali interesno dejavnost, kakor tudi tisti, ki se vanjo šele vključujejo.


Interesne dejavnosti na centralni šoli – 3. VIO

ŠT. INTERESNA  DEJAVNOST MENTOR URNIK URE
1. Kresnička 6, 7 Sonja Zager po dogovoru 25
2. Kemijske delavnice 8 Sonja Zager po dogovoru 30
3. Kemijske delavnice 9 Sonja Zager po dogovoru 30
4. International Club Lidija Strmšek Pisanec po dogovoru 30
5. Učim se slovensko 7 – 9 Petra Špegel Sovič po dogovoru 30
6. Šolski radio 7 – 9 Petra Špegel Sovič po dogovoru 20
7. Mladi geografi 6 – 9 – tekmovanje Tomo Gorišek po dogovoru 20
8. EKO kviz 6 – 9 Tomo Gorišek po dogovoru 20
9. Likovna ustvarjalnica 6 – 9 Jelka Repenšek sreda, 7. ura 30
10. Fiziki in astronomi – tekmovanje Primož Hladnik po dogovoru 20
11. Mladi zgodovinarji – tekmovanje Franc Vodovnik po dogovoru 20
12. Šolski parlament Alenka Meža Hrovat po dogovoru 20
13. Gospodinjska delavnica Alenka Felicijan po dogovoru 35
14. Kreativno pisanje za nadarjene Martina Hribernik po dogovoru 30
15. Mladi recitatorji Martina Hribernik po dogovoru 30
16. Cankarjevo tekmovanje Martina Hribernik po dogovoru 20
17. Tuji jezik francoščina Nina Raško po dogovoru 30
18. Mladi biologi – tekmovanje Milena Pintar po dogovoru 20
19. Sladkorna bolezen – tekmovanje Milena Pintar po dogovoru 20
20. Matematične delavnice Vanja Božič po dogovoru 30


Interesne dejavnosti za učence 1. in 2. VIO

ŠT. INTERESNA  DEJAVNOST MENTOR URNIK URE
1. English +, 5. razred Monika Ahtik torek, 1. ura 30
2. Učim se slovensko 4 – 6 Petra Špegel Sovič po dogovoru 20
3. Likovna ustvarjalnica 2 – 5 Jelka Repenšek petek, 7. ura 30
4. Rokomet 1 – 2 Franci Varšnik po dogovoru 30
6. Rokomet 3 – 4 Franci Varšnik po dogovoru 30
7. Mladi planinci Nada Fajfar, Stanka Jeraj sobota po dogovoru 50
8. Ročna dela Nataša Pšeničnik, Nada Fajfar po dogovoru 30
9. Glasbeni krožek Metka Smirnov sreda, 1. ura 30
10. Vokalna skupina Metka Smirnov četrtek, 1. ura 30
11. Mavrica prijateljstva, ples Bernarda Mestek po dogovoru 20
12. Pesem, igra in ples 1 Mateja Vetrih po dogovoru 30
13. Mladi recitatorji Sabina Zvir po dogovoru 30

OPOMBA: Interesne dejavnosti se bodo izvajale v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ.


13.3    Interesne dejavnosti na podružnici v Pesju

ŠT. INTERESNA  DEJAVNOST MENTOR URNIK URE
1. Mala športna šola 1, 2 Erna Obšteter ponedeljek, 7. ura 30
2. Mala športna šola 3, 4 Vesna Hudej sreda, 7. ura 30
3. Ustvarjalne delavnice 3– 4 Mateja Kopušar torek, 7. ura 30
4. Mavrica z varovanci DVO Bernarda Mestek po dogovoru 20
5. Knjigobube 1 Breda Flis 30
6. Rokomet – dečki 3,4 Branko Dobnik – zunanji sodelavec po dogovoru

 

Delite s prijateljiShare on Facebook