Select Page

Interesne dejavnosti

Število ur interesnih dejavnosti predpisuje predmetnik za osnovno šolo. Interesne dejavnosti potekajo 35 tednov v šolskem letu.

Vsaka interesna dejavnost deluje po programu, ki ga pripravi mentor dejavnosti ob sodelovanju z učenci. Programi so v osnovi sestavljeni tako, da lahko v dejavnosti delujejo tako učenci, ki so že v preteklem letu obiskovali interesno dejavnost, kakor tudi tisti, ki se vanjo šele vključujejo.

1 Interesne dejavnosti na centralni šoli – 3. VIO

ŠT. INTERESNA  DEJAVNOST MENTOR URNIK URE
1. Mladi geografi 6-9 Tomo Gorišek po dogovoru 25
2. Mladi astronomi in fiziki 8-9 Primož Hladnik sreda, 1. ura 25
3. Tuj jezik francoščina 6-7 Nina Raško po dogovoru 30
4. Kreativno pisanje za nadarjene Martina Hribernik po dogovoru 30
5. Mladi biologi za Proteusovo priznanje Milena Pintar po dogovoru 25
6. Učimo se slovenščine Petra Špegel Sovič po dogovoru 30
7. English drama club, 3. VIO Lidija Strmšek Pisanec po dogovoru 30
8. Mladi, denar in podjetništvo Romeo Šalamon po dogovoru 30
9. Mladi zgodovinarji Franc Vodovnik po dogovoru 25
10. Vrstniška mediacija Marđetko, Hribernik po dogovoru 30
11. Rastem s knjigo, 3. VIO Hribernik, Meža Hrovat po dogovoru 10
12. Cankarjevo tekmovanje 6 – 9 Hribernik, Meža Hrovat po dogovoru 20
13. Otroški parlament, 3. VIO Meža Hrovat po dogovoru 10
14. Mladi recitatorji 6-9 Martina Hribernik po dogovoru 30
15. Likovna ustvarjalnica 6 – 9 Jelka Repenšek četrtek, 1. ura 35
16. Kemijske delavnice 9 Sonja Zager torek, 1. ura 35
17. Kemijske delavnice 8 Sonja Zager torek, 6. ura 35
18. Ples 7-9 Donata Tomažič po dogovoru 30
19. Kaj vem o sladkorni bolezni? Milena Pintar po dogovoru 25
20. Matematična delavnica Vanja Božič petek, 7. ura 30

2 Interesne dejavnosti za učence 1. in 2. VIO

ŠT. INTERESNA  DEJAVNOST MENTOR URNIK URE
1. Knjigobube 1 Breda Flis ponedeljek, 7. ura 30
2. Knjigobube 2 Breda Flis torek, 7. ura 30
3. Pesem, igra, ples 1 Mateja Vetrih četrtek, 13.00 30
4. Mladi prostovoljci 5 – 7 Zvir, Zakrajšek po dogovoru 40
6. Mladi recitatorji 1 – 5 Sabina Zvir po dogovoru 30
7. Kulturni animatorji šole Sabina Zvir po dogovoru 30
8. Mladi planinci 1 – 9 Stanka Jeraj, NadaFajfar po dogovoru 40
9. Rokomet (dečki) 2 Franc Varšnik sreda, 14.15 30
10. Rokomet (dečki) 3 Franc Varšnik sreda, 15.00 30
11. Likovna ustvarjalnica 2 – 5 Jelka Repenšek sreda, 1. ura 35
12. Izdelki iz lesa 4, 5 Vanja Božič torek, 1. ura 35
13. Računalniški krožek 4 Suzana Romih Šalamon ponedeljek, 1. ura 30
14. Ročna dela  3, 4 Fajfar, Romih Šalamon sreda, 7. in 8. ura 40
15. Glasbeni krožek 1 – 3 Metka Smirnov sreda, 1. ura 30
16. Vokalna  skupina 5 – 9 Metka Smirnov četrtek, 1. ura 30
17. Kresnička 4, 5 Marija Ostovršnik Lilija po dogovoru 30
18. Pravljice in pripovedke Irena Irman po dogovoru 30

2. 1 Delavnice za nadarjene učence v 2. VIO

DELAVNICA MENTORICA URNIK URE
Kreativno pisanje Katja Pristušek 1. četrtek v mesecu, 7.30 20
Zabavna matematika Marija Ostovršnik Lilija 2. četrtek v mesecu, 7.30 20
Male sive celice Mirjana Gros 3. četrtek v mesecu, 7.30 20
Kresnička 6, 7 Sonja Zager po dogovoru 30

3    Interesne dejavnosti na podružnici v Pesju

ŠT. INTERESNA  DEJAVNOST MENTOR URNIK URE
1. Mala športna šola 1, 2 Erna Obšteter sreda, 12.45 – 13.30 35
2. Mala športna šola 3, 4 Vesna Hudej petek, 12.45 – 13.30 35
3. Ustvarjalne delavnice 3– 4 Mateja Kopušar sreda, 12.45 – 14.15 35
4. Mavrica z varovanci DVO Bernarda Mestek po dogovoru 30
5. Taborniki Erna Obšteter,koordinatorica petek, 17.00 – 18.00 zunanja mentorica
6. Rokomet – dečki Branko Dobnik, zunanji mentor sreda, četrtek

 

Delite s prijateljiShare on Facebook