Select Page

Projekti in prednostne naloge

Projekti  v šolskem letu 2019/2020

PROJEKT NOSILCI
Razpnimo mavrico prijateljstva med generacijami Glinšek s sodelavci
Okoljski projekti – Podnebne spremembe Pristušek, Gorišek Tomo
Podarim, se veselim, Pokloni zvezek, Junaki našega časa, Cvetje v čevljih, Beremo z varovanci DVO Velenje, Varno na kolesu, Bazar, Tradicionalni slovenski zajtrk, Rastem s knjigo Zvir, Zakrajšek, Hribernik, Varšnik, razredni in strokovni aktivi
Naj talenti 2020 Zvir, Smirnov, Vetrih, Plazl, Šalamon, Hribernik…
Madnarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo Razredni aktivi učiteljev
Celostno spremljanje učnega procesa – oblikovanje kriterijev uspešnosti, ciljno načrtovanje učencev, bralne strategije, celostno spremljanje pouka, NTC učenje, uporaba IKT pri pouku naravoslovnih predmetov

 

Razredni in strokovni aktivi učiteljev

Jezikovna šola za učence 2. in 3. VIO v mesecu avgustu,

strokovna ekskurzija za učence na Malto

Aktiv učiteljev tujih jezikov

(učitelji iz Anglije)

Delo z nadarjenimi učenci, organizacija enodnevnega tabora Hribernik, strokovni aktivi učiteljev
»Branju prijazna občina« – bralna pismenost, spodbujanje branja, razvoj bralne kulture MO Velenje (prijava na razpis)

MEDNARODNI PROJEKT:

ATS STEM – Assessment of Transversal Skills on STEM

(področje naravoslovja, tehnike, kemije, fizike)

 

OPOMBA:

Projekt se bo izvajal vzporedno za učence 4. in 5. razreda v povezavi z delavnicami za nadarjene učence

 

 

Božič, Hladnik, Zager, Šalamon, Raško, ravnatelj šole

 

PROJEKTI RAZREDNIH AKTIVOV NOSILCI
Beremo med brezami – drevo pripoveduje Aktiv 1. razred, Smirnov
Knjižnica in galerija na prostem Aktiv 2. in 4. razreda, Jeraj, Romih Šalamon
Prijateljska druženja med šolami Aktiv 3. razred, Fajfar
Podarjamo vam nasmeh in sonce v sodelovanju z NIVEA in MZPM Velenje Aktiv 5. razred, Pristušek

 

Literarni večeri

Hribernik, aktiv 8. razreda, delavnice za nadarjene učence (mentorji)
PRO and CONTRA Meža Hrovat
Mavrični plesi Tomažič, Čater Ranzinger
Noč branja Aktivi SLJ, TJA in TJN
Pestrost voda Zakrajšek, aktiv OPB
Gradimo družbo prihodnosti v sodelovanju s CVIU Velenje Zvir, Zakrajšek
Med valovi Plazl, Repenšek, Hladnik, Ranzinger Čater
Simbioza glasbe in giba Aktiv šport, aktiv 7. razred
Teden vseživljenjskega učenja v sodelovanju z LU Velenje Zvir, razredni aktivi

OPOMBA: Novost v šolskem letu 2019/2020

PREVENTIVNI PROGRAM:

NEODVISEN. SI 2019

Projekt je vseslovenski družbeno odgovoren projekt, ki je zelo jasno in nedvoumno ter vsebinsko prilagojen posameznim ciljnim skupinam in seznanja mlade in odrasle s pojavi najrazličnejših pasti zasvojenosti in si prizadeva k vzpostavljanju dobrih dialogov med otroki, mladostniki in odraslimi.

Opis dogodka: »IZZIVALEC ULICE ZA MLADE«

Vsebina prikazuje in ponuja predvsem metode

pravočasnega prepoznavanja različnih oblik

manipulacij, ki vse bolj prodirajo v svet mladih.

 

 

 

 

MO Velenje in Kolegij ravnateljev OŠ,

4. november 2019

 

Delite s prijateljiShare on Facebook