Select Page

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR – 1. DEL

DATUM AKTIVNOST
torek, 1. 9. 2020 Pričetek pouka v novem šolskem letu
26. 10. – 1. 11.2020 Jesenske počitnice
25. 12. 2020 – 2. 1. 2021 Novoletne počitnice
petek, 29. 1. 2021 Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja
12. in 13. 2. 2021 Informativni dan za učence 9. razreda – vpis v SŠ
15. 2. – 19. 2. 2021 Zimske počitnice
27. 4. – 2. 5. 2021 Prvomajske počitnice
26. 4. 2021 Pouka prost dan
28. 6. – 31. 8. 2021 Poletne počitnice

torek, 15. 6. 2021

Valeta za učence 9. razreda

Zaključek pouka za učence 9. razreda

Plesni venček na ploščadi pred šolo za učence 9. razreda

četrtek, 24. 6. 2021 Zaključek pouka za učence od 1. do 8. razreda

16. 6. – 30. 6. 2021

28. 6. –  9. 7. 2021

18. 8. –  31. 8. 2021

 

Popravni izpiti za učence od 7. – 9. razreda

 

 DRŽAVNI PRAZNIKI 

31. 10. 2020 Dan reformacije
1. 11. 2020 Dan spomina na mrtve
24. 12. 2020 Proslava pred Dnevom samostojnosti in enotnosti
25. 12. 2020 Božič
26. 12. 2020 Dan samostojnosti in enotnosti
5. 2. 2021 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
8. 2. 2021 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
5. 4. 2012 Velikonočni ponedeljek
27. 4. 2021 Dan upora proti okupatorju
1. in 2. 5. 2021 Praznik dela
25. 6. 2021 Dan državnosti


ŠOLSKI KOLEDAR – 2. DEL

PREDVIDENI  DATUMI AKTIVNOSTI
oktober 2020* Jesenske ekskurzije po programu  aktivov
25. maj 2021 Mala športna atletska olimpijada*(odvisno od razmer COVID-19)
22. december 2020 Proslava ob dnevu samostojnosti
sreda, 27. januar 2021 RUZ ob zaključku 1. ocenjevalnega  obdobja
5. februar 2021 Proslava ob 8. februarju (Mavrica prijateljstva)
petek, 11. junij 2021 RUZ – 9. razred (15. 6. 2021 zaključek pouka)
ponedeljek, 21. junij 2021 RUZ – 1. do 8. razreda (24. 6. 2021 zaključek pouka)
april/maj 2021 Naj talenti 2021*
6. julij 2021 Zaključna seja UZŠ

* Aktivnosti bodo izvedene na osnovi priporočil NIJZ in usmeritev MIZŠ.

ŠOLSKI KOLEDAR – 3. DEL – NPZ

Nacionalno preverjanje znanja določa 64. člen Zakona o osnovni šoli (z vsemi dopolnitvami).

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno. V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika (angleščina).

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V šolskem letu 2020/21 bodo učenci 9. razreda naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja iz  slovenščine, matematike in tujega jezika angleščine.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

DATUM  NPZ PREDMET
 TOREK, 4. 5. 2021 SLOVENŠČINA
 ČETRTEK, 6. 5. 2021 MATEMATIKA
PONEDELJEK, 10. 5. 2021 TUJ JEZIK ANGLEŠČINA

OPOMBA: Po sklepu ministrice je tudi za 9. razred tretji predmet tuj jezik angleščina.

Delite s prijateljiShare on Facebook