Select Page

Šolski koledar

Šolski koledar – 1. del 

2021 sreda 1. 9. 2021 ZAČETEK POUKA
ponedeljek – ponedeljek 25. 10. –  1. 11. JESENSKE POČITNICE
nedelja 31. 10. DAN REFORMACIJE
ponedeljek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE
petek 24. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sobota 25. 12. BOŽIČ
nedelja 26. 12. DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
sobota – nedelja 25. 12. – 2. 1. NOVOLETNE POČITNICE
2022 sobota – nedelja 1. 1. – 2. 1. NOVO LETO
ponedeljek 31. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
ponedeljek 7. 2. POUKA PROST DAN
torek 8. 2. PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
petek – sobota 11. 2. – 12. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
ponedeljek – petek 21. 2. – 25. 2. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA GORENJSKE, GORIŠKE, NOTRANJSKO-KRAŠKE, OBALNO-KRAŠKE, OSREDNJESLOVENSKE IN ZASAVSKE STATISTIČNE REGIJE TER OBČIN JUGOVZHODNE SLOVENIJE: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL
ponedeljek – petek 28. 2. – 4. 3. ZIMSKE POČITNICE ZA UČENCE Z OBMOČJA JUGOVZHODNE SLOVENIJE (RAZEN OBČIN: RIBNICA, SODRAŽICA, LOŠKI POTOK, KOČEVJE, OSILNICA IN KOSTEL), KOROŠKE, PODRAVSKE, POMURSKE, SAVINJSKE IN POSAVSKE STATISTIČNE REGIJE
ponedeljek 18. 4. VELIKONOČNI PONEDELJEK
sreda 27. 4. DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
sreda – ponedeljek 27. 4. – 2. 5. PRVOMAJSKE POČITNICE
nedelja – ponedeljek 1. 5. – 2. 5. PRAZNIK DELA
sreda 15. 6. ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL
petek 24. 6.

ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE OD 1. DO 8. RAZREDA; RAZDELITEV SPRIČEVAL IN OBVESTIL;

POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI

sobota 25. 6. DAN DRŽAVNOSTI

*datum določen naknadno

Valeta za učence 9. razreda

Zaključek pouka za učence 9. razreda – 15. 6. 2022

Plesni venček na ploščadi pred šolo za učence 9. razreda

        

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6. – 29. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda
27. 6. – 8. 7. 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. – 31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda


NOSILCI PRIPRAV IN IZVEDBA DRŽAVNIH PROSLAV NA NIVOJU ŠOLE

8. februar – Prešernov dan aktiv 4. razred
25. december aktiv 8. razred
25. junij aktiv 6. razred

Šolski koledar – 2. del (interni)

PREDVIDENI  DATUMI AKTIVNOSTI
oktober 2021* Jesenske ekskurzije po programu  aktivov
25. maj 2022 Mala športna atletska olimpiada* (odvisno od razmer COVID-19)
22. december 2021 Proslava ob dnevu samostojnosti
sreda, 27. januar 2022 RUZ ob zaključku 1. ocenjevalnega  obdobja
5. februar 2022 Proslava ob 8. februarju (Mavrica prijateljstva)
petek, 11. junij 2022 RUZ – 9. razred (15. 6. 2022 zaključek pouka)
ponedeljek, 21. junij 2022 RUZ – 1. do 8. razreda (24. 6. 2021 zaključek pouka)
april/maj 2022 Naj talenti 2022/Moji šoli za praznik
6. julij 2022 Zaključna seja UZŠ

* Aktivnosti bodo izvedene na osnovi priporočil NIJZ in usmeritev MIZŠ.


Šolski koledar – 3. del – NPZ

Nacionalno preverjanje znanja določa 64. člen Zakona o osnovni šoli (z vsemi dopolnitvami).

V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom.

Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna informacija o znanju učencev. Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika (angleščina).

V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, katerega v mesecu septembru za tekoče šolsko leto za posamezne šole določi minister. Določi ga izmed štirih obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V šolskem letu 2021/22 bodo učenci 9. razreda naše šole opravljali nacionalno preverjanje znanja iz  slovenščine, matematike in tehnike in tehnologije.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja.

LETO MESEC DATUM – DAN DEJAVNOST
2021 SEPTEMBER

1. 9. – sreda

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
NOVEMBER 30. 11. – torek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
2022

MAJ

4. 5. – sreda NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
6. 5. – petek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. – torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

JUNIJ

1. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

2. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC.

7. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

8. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

9. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC.

10. 6. – petek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu.
15. 6. – sreda Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
16. 6. – četrtek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu.
24. 6. – petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

Delite s prijateljiShare on Facebook