Select Page

Muca copatarica

Učenci naše šole, vključeni v mednarodni eTwinning projekt, so pripravili bralne aktivnosti za učence ostalih držav, vključenih v projekt. Naša tradicionalna zgodba je Muca Copatarica. Pripravili smo nekaj aktivnosti pred branjem (diskusijo, ustvarjanje svoje zgodbe na podlagi danih sličic, povezovanje slik z njihovim pomenom – slikovni slovar) in nekaj nalog za po branju (ugotavljanje, ali so trditve pravilne ali napačne, odgovarjanje na zastavljena vprašanja, izdelava plakata, ki predstavi knjigo). Naloge si lahko ogledate in prenesete, prav tako obnovo zgodbe v angleščini:

Monika Ahtik, mentorica projekta

Traditional stories

V tem šolskem letu smo se povezali z učiteljicami in učenci iz Francije, Poljske, Španije in Slovaške v skupnem projektu Traditional stories. Namen je spoznati tradicionalne zgodbe držav in s tem pokukati v njihovo kulturno ozadje. Po uvodnih aktivnostih predstavitve učencev, učiteljic in šol ter analizi začetnega stanja, bo vsaka izmed držav, ki sodelujemo v projektu, predstavila eno svojo tradicionalno zgodbo. Podkrepljena bo z aktivnostmi pred branjem ter aktivnostmi po branju same zgodbe, ki bo ustrezno obnovljena. Naša šola je izbrala knjigo Muca Copatarica, avtorice Ele Peroci. Sleeper Keeper Kitty (kot je njen angleški prevod) bo torej predstavljena učencem drugih držav, naši otroci pa bodo spoznavali tradicionalne zgodbe ostalih. Začetna raziskava je pokazala, da otroci načeloma ne poznajo tradicionalnih zgodb drugih držav, zato se že veselimo novih spoznanj.

Monika Ahtik, mentorica projekta

Dostopnost