Select Page

Učenci naše šole, vključeni v mednarodni eTwinning projekt, so pripravili bralne aktivnosti za učence ostalih držav, vključenih v projekt. Naša tradicionalna zgodba je Muca Copatarica. Pripravili smo nekaj aktivnosti pred branjem (diskusijo, ustvarjanje svoje zgodbe na podlagi danih sličic, povezovanje slik z njihovim pomenom – slikovni slovar) in nekaj nalog za po branju (ugotavljanje, ali so trditve pravilne ali napačne, odgovarjanje na zastavljena vprašanja, izdelava plakata, ki predstavi knjigo). Naloge si lahko ogledate in prenesete, prav tako obnovo zgodbe v angleščini:

Monika Ahtik, mentorica projekta

Dostopnost