Select Page

OGL – izdelava škatle in vozička


Pri izbirnemu predmetu Obdelava gradiv – les, smo izdelovali škatlice za orodja in voze. Narisali smo si skico, izdelali načrt ter pričeli z delom. Pri obdelavi izdelkov smo si pomagali s stroji in ročnim orodjem v tehnični delavnici. Škatle smo si še polepšali z risanjem (žganjem) na les. Po končani obdelavi, smo izdelke ovrednotili.

PRVI IZDELKI IZ LESA

  
Pri izbirnemu predmetu Les smo že izdelali prve uporabne izdelke. Izdelovali smo škatlice za orodja in mline za obešanje ključev. Najprej smo si narisali skico, izdelali načrt ter pričeli z delom. Pri obdelavi izdelkov smo si pomagali z raznimi stroji in ročnimi orodji v tehnični delavnici. Po končani obdelavi smo še izdelek vrednotili. Galerija slik.

Obdelava gradiv – les

OBDELAVA GRADIV: LES

Opis predmeta

Obdelava gradiv: les je enoletni izbirni naravoslovno–tehnični predmet, ki obsega 35 ur letno.

Osnovno gradivo za izdelavo predmetov je les, ki ga kombiniramo z drugimi: papirna gradiva, usnje, slama, mehka žica ipd. Orodje in obdelovalni postopki so praviloma ročni, od strojev se uporablja le vibracijska žaga, električni vrtalni stroj in tračni ali kolutni brusilnik.

Pri delu si učenci samostojno bogatijo znanje z uporabo priročnikov in drugih virov informacij ter uporabljajo že osvojeno znanje iz predmeta tehnike in tehnologije ter znanja iz naravoslovnih predmetov.

Cilji

 • Učenci načrtujejo predmete iz lesnih in drugih gradiv
 • Izdelajo in uporabijo tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • Pri izdelavi načrtovanega predmeta uporabijo obdelovalne postopke
 • Ugotavljajo osnovne tehnološke lastnosti gradiv in jih primerjajo med seboj
 • Merijo z ustreznimi merilnimi pripomočki
 • Spoznavajo sestavo in delovanje osnovnih orodij in strojev za obdelavo gradiv
 • Iščejo podobnosti in razlike med orodji
 • Izvajajo osnovne delovne operacije z ročnimi orodji in stroji ter spoznajo organizacijo delovnega mesta
 • Se navajajo na smotrno organizacijo in planiranje proizvodnje
 • Spoznavajo nevarnosti pri delu, izbirajo varnostna sredstva in upoštevajo ukrepe za varno delo
 • Odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti, se navajajo na delov skupini in vrednotijo svoje delo in predmete dela
 • Spoznajo poklice v industriji in obrti
 • Spoznavajo problematiko vpliva tehnike in tehnologije na okolje ter njegovega varovanja


Izdelki 

Izdelki spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, samozavest, prilagojeni so tudi njegovim trenutnim sposobnostim. Izdelki so tudi uporabni, zabavni in bogatijo mladostnikovo okolje. Otroci si prav tako pridobivajo znanja in izkušnje iz resničnega sveta, urijo motoriko rok in telesa.   Predlagani izdelki:

 • igrače npr. račka, ptička, slon, jo-jo…
 • razna stojala npr. za zgoščenke, začimbe, knjige …
 • različne škatle npr. za shranjevanje orodja, nakita,…
 • dekoracije npr. ura, svečnik,…
 • drugi izdelki npr. pručke, zložljivi stolček,…
 • izdelki po želji učencev
image004image006image008image014

Ocenjevanje

Učitelj ocenjuje uspešnost obvladovanja postopkov, usmerja vrednotenje funkcionalnosti in kakovosti izdelka ter preverja doseganje standardov znanja. 

Dostopnost