Select Page

Izbirni predmet šport za zdravje

Predmet je namenjen učencem osmega razreda in obsega 35 ur.

V teh urah se bomo podrobneje seznanili z športnimi zvrstmi iz programa redne športne vzgoje in z nekaterimi novimi oblikami športa, ki v rednih urah niso prisotne ali pa so vendar v manjšini.

Načrtujemo ure iz naslednjih športnih zvrsti: nogomet, košarka, rokomet, odbojka, plavanje ter obiskali bomo tudi fitnes. Med teoretičnimi vsebinami se bomo seznanili s srčnim utripom, delovanjem telesa in z anatomijo telesa.

Cilji izbirnega predmeta šport za zdravje: razvijati gibalne (predvsem moč, hitrost, koordinacija gibanja, gibljivost) in funkcionalne sposobnosti (aerobna in anaerobna vzdržljivost) z individualnimi programi, z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo, opravljati dalj časa trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja v naravi, kjer je poudarjena vztrajnost, izpopolnjevati športna znanja tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki nudijo možnost kasnejše prostočasne dejavnosti (atletika, ples, aerobika, odbojka, košarka, nogomet,..), spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje.

Mentor: Franc Varšnik

Dostopnost