Select Page

5KA je nova, resnozabavna spletna učilnica, ki jo najdete na VOYO. Z njo bodo otroci lažje, zabavneje in hitreje dopolnjevali in utrjevali svoje znanje.

Vsekakor pa je 5KA tudi zakladnica znanj, ki so jih odrasli že pozabili in jih bodo tako lahko lažje razložili svojim šolarjem/šolarkam.

V preteklih mesecih je 16 učiteljev posnelo učni program devetletke v obliki 3- do 15-minutnih video posnetkov. 12 predmetov so posneli v obliki več kot 1100 videov, ki so jih naložili na VOYO in jih poimenovali 5KA, resnozabavna spletna učilnica.

Na 5KI najdete razlage za 12 predmetov: matematiko, angleščino, slovenščino, spoznavanje okolja, družbo, naravoslovje in tehniko, naravoslovje, geografijo, zgodovino, kemijo, fiziko in biologijo.

Učenci bodo tako na zabaven in spodbuden način utrjevali znanje, odkrivali nove podatke in razumeli šolsko učno snov.

Dostopnost