Select Page

thumb_img_0925 Osnovno šolo v Pesju so pričeli graditi že Nemci. Ni še bila dokončana, a so se nemški vojaki že vselili vanjo. Ravno to je bil vzrok, da so jo decembra 1944 partizani požgali.  Okupator je ni popravljal. Dokončala jo je naša ljudska oblast.

Tako je bila svečana otvoritev šole  12. septembra 1947. leta. Šola je bila dvorazredna.  Vpisanih je bilo 87 otrok, poučevali sta jih dve učiteljici.

Pričetek prvega šolskega leta je bil 15. septembra z veliko  šolsko svečanostjo.

Pouk se je vršil po takrat veljavnem   učnem načrtu. Z učnimi knjigami so bili učenci preskrbljeni, že takrat so kazali   veliko zanimanje za mladinski tisk. V višjih razredih so imeli učenci tudi kmetijski pouk. Pomagali so urejevati šolski vrt, napravili so cvetlične grede pred šolo, katere so sami skrbno negovali.

Dve leti kasneje se je v šolo v Pesju vpisalo že 158 učencev, od tega kar 44 v prvi razred.

Vse do leta 1964 je imela šola vsako leto čez 100 učencev.

V šolskem letu 1950/51 je na šoli pričel delovati tudi otroški vrtec, obiskovalo pa ga je okoli 50 otrok.

V 60 letnem obdobju se je ime šole kar trikrat spremenilo: leta 1960 je dobila naziv Osnovna šola Pesje pri Velenju, v šolskem letu 1962/63 je bila priključena I. osnovni šoli in dobila naziv Osnovna šola Gustav Šilih – Velenje, podružnica Pesje. 1. novembra leta 1971 je bila  podružnična šola priključena novi centralni šoli – III. osnovni šoli, kakor se je sprva imenovala Osnovna šola Antona Aškerca.

Tako kot po drugih šolah je bilo tudi na tej šoli do leta 1970 pouk tudi ob sobotah, od takrat naprej pa je bil uveden 5  dnevni delovni teden.

Ob krajevnem prazniku, 4. juliju leta 1981, je bila svečana otvoritev šolske telovadnice.

V vseh teh šestdesetih letih je na šoli v Pesju poučevalo 30 razredničark in 1 razrednik ter mnogo učiteljic in učiteljev, ki so poučevali posamezne učne predmete.

Vse te podatke, poleg še mnogo drugih, smo izvedeli na kulturni prireditvi v Pesju. Nastopili so učenci podružnične šole, trije pevski zbori. Slavnostni govor sta imela   župan Mestne občine Velenje Srečko Meh in naš ravnatelj Zdenko Gorišek. Svoje zanimivosti iz šolskih dni pa nam je pripovedoval tudi gospod Albin Vrabič, ki je to šolo obiskoval kar štiri leta.

Skozi pripoved, ples in glasbo smo vsi prisotni v dvorani začutili ta dolgoleten utrip šole, ki vsa drhti od ponosa, koliko otrok je že vzgojila in koliko jih še bo. Galerija slik!

Mladi novinarji OŠ Antona Aškerca

Dostopnost