Select Page

Drugošolci smo v tednu otroka uživali v igrah in doživetjih v naravi, s konji, ob jezeru z ribiči in na razne načine sledili temi “zakajev in zatojev”. Radovednost zakaj so nekateri drugačni, smo potešili ob pravljicah Veveriček posebne sorte in Levček Rogi. Živalska junaka veveriček Čopko in levček Rogi sta nam sporočila, da je ravno drugačnost lahko velik dar. Biti telesno drugačen ni vedno lahko, vendar dobra volja premaga marsikatero oviro. Na to temo smo likovno ustvarjali in v sklopu projekta Korak k sončku obeležili tudi svetovni dan cerebralne paralize, ki je 6. oktobra. Galerija slik.

Drugošolci z učiteljico Sabino Zvir

Dostopnost