Select Page

Po jutranji deževni vožnji do šole nas je čakal dan spremljanja pouka od petega do devetega razreda.  

Večina pouka, ki smo ga spremljali, je bil za nas izziv, saj so ure potekale v portugalščini. Prisotni smo bili pri urah portugalščine, portugalščine kot nematernega jezika, podjetništva in kariernega svetovanja, zgodovine in geografije Portugalske ter angleščine.

S spremljanjem pouka smo spoznali zanimive razlike v primerjavi z našim šolskim sistemom. S poukom začnejo ob 8.30, njihove šolske ure pa trajajo 50 oziroma 100 minut istega predmeta; vmesnega odmora nimajo. Po dveh šolskih urah sledi malica, ki si jo prinesejo od doma ali kupijo v šolskem baru.

Po končanem pouku in evalvaciji le-tega smo raziskovali Brago, ki je glavno mesto severozahodne zgodovinske in kulturne province Minho. Galerija slik.

Dostopnost