Select Page

Lončarska delavnica

V ponedeljek, 29. maja, so se učenci, ki obiskujejo NUM- neobvezni izbirni predmet Umetnost, učili izdelovati  lonec na lončarskem vretenu ter modelirati piščalko iz gline. Pod vodstvom štirih lončarjev Lončarstva Bahor, so vsi zelo uspešno izdelali oba izdelka. Več v Galeriji slik

Obisk galerije – Likovno snovanje 3

Učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 3 so si ogledali Galerijo sodobne umetnosti na velenjskem gradu ter razstavo dijakov Umetniške gimnazije z naslovom Inventura.

Umetnine so doživljali preko izkustvenega učenja. Utrinke si oglejte v Galeriji slik.

Izbirni predmet obdelava gradiv les (OGL)

V šolskem letu 2017/18 smo na šoli izvajali izbirni predmet OBDELAVA GRADIV-LES. Izdelovali smo različne uporabne izdelke (škatlice za slušalke in baterije, raglje, stojala za slušalke, mobitele,…). Vsak učenec si je zamislil svoj uporaben izdelek, si narisal skico, izdelal načrt ter poiskal ustrezen material. Pri obdelavi izdelkov smo si pomagali s stroji in ročnim orodjem v tehnični delavnici. Izdelke smo si še polepšali z risanjem (žganjem) na les. Nekatere smo tudi pobarvali. Otroci so zelo uživali pri načrtovanju in izdelovanju izdelkov.

Za nekaj ur so se nam pridružili še nadarjeni otroci, ki so si izdelali vsak svojo škatlico za slušalke.

Oglejte si še Galerijo slik

Mentorica
Vanja Božič

Izbirni predmet robotika v tehniki – regijsko tekmovanje

V času informacijsko-komunikacijske družbe, ko se tehnika razvija z velikimi koraki, je potrebno mladim zagotoviti izkušnje, ki jim bodo pomagale na nadaljnji življenjski poti.

Te izkušnje zagotavljamo in uresničujemo s pomočjo izbirnega predmeta robotika v tehniki, ki povezujejo znanje elektronike, strojništva in informatike. Pri predmetu se je potrebno spopasti s problemi, ki nase vežejo cel spekter znanj, zato smo prepričani, da ni boljšega učnega orodja, kot je izdelava robota.

Pri pouku učenci pokažejo veliko mero ustvarjalnosti in tehničnih sposobnosti. Cilj je izdelati robota, ki bo samostojno premagoval ovire. Za dokončanje uspešnega robota je potrebna velika mera iznajdljivosti in znanja na tehničnem področju.

Tudi letos smo izdelali robota, ki sledi črti – ROBOSLED. Kljub temu, da smo zelo pozno dobili ves potrebni material, smo skoraj vsi uspešno izdelali delujočega robota.

Z roboti smo se udeležili regijskega tekmovanja, kjer smo bili zelo uspešni. Timotej Vrhovnik in Samo Šket sta osvojila prvo oz. tretje mesto, s čimer sta se uvrstila na državno tekmovanje ROBObum 2018, ki bo v torek, 15. maja.

Rezultati:

# Prvi tek Drugi tek Tekmovalec Šola
1 44.9 s 45.9 s T. Vrhovnik OŠ Antona Aškerca Velenje
2 47.8 s 48.2 s L. Vrčkovnik ERŠ Velenje
3 49.6 s 49.5 s S. Šket OŠ Antona Aškerca Velenje
4 49.1 s 50.0 s N. Dolničar OŠ Antona Aškerca Velenje
5 51.0 s 48.9 s N. Pirečnik OŠ Antona Aškerca Velenje
6 49.6 s 50.7 s T. Zorko Vačovnik OŠ Antona Aškerca Velenje
7 50.1 s 51.2 s A. Smajilović OŠ Antona Aškerca Velenje
8 50.2 s 51.3 s B. Bastič OŠ Antona Aškerca Velenje
9 52.0 s 51.9 s A. Osetič OŠ Gorica Velenje
10 54.1 s 55.1 s U. Fidler Livada
11 53.0 s 58.7 s K. Mašić OŠ Gorica Velenje
12 58.1 s 56.0 s V. Božičević Livada
13 58.5 s 59.2 s D. Repotočnik OŠ Antona Aškerca Velenje
14 58.4 s 61.1 s F. Jamnikar OŠ Gorica Velenje
15 59.4 s 61.3 s M. Poličnik OŠ Gorica Velenje
16 58.5 s 62.2 s M. Lesjak OŠ Gorica Velenje
17 61.1 s 62.6 s A. Repnik, L. Meh Livada
18 61.9 s 62.9 s S. Sarač, B. Dobrovoljski Livada
19 68.1 s 57.1 s P. Kos, A. Kos Livada
20 61.6 s 64.1 s P. Šegula Livada
21 49.9 s 76.9 s T. Medved Livada
22 64.0 s 66.4 s A. Lesjak OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
23 65.2 s 65.9 s N. Sedovnik Livada

Čestitke VSEM tekmovalcem!

Mentor izbirnega predmeta robotika v tehniki
Romeo Šalamon

Izbirni predmet Turistična vzgoja – Obisk TIC-a Velenje


V četrtek, dne 11.5.2017 smo učenci izbirnega predmeta Turistična vzgoja obiskali Turistično informacijski center Velenje, ki se nahaja v Vili Bianca.

Najprej smo spoznali nekaj o zgodovini samega objekta Vile Biance, si ogledali njeno notranjost in spoznali naloge s katerimi se ukvarja TIC Velenje.
V prostorih Vile Biance pa deluje tudi Zavod za turizem Šaleške doline, ki ureja ter posreduje informacije o Velenju, SAŠA regiji in Sloveniji, domačim in tujim turistom ter občanom.
Na Zavodu za turizem organizirajo enodnevne izlete po Šaleški dolini, izvajajo promocijo preko tiskanih in elektronskih medijev, prodajajo spominke in vstopnice preko portala www.mojekarte.si.

Organizirajo in izvajajo tudi vodene oglede Vile Biance, oddajajo poslovne prostore Vile Biance v najem in izvajajo poročne obrede v Vili Bianci.
Spoznali smo veliko novega o turistični ponudbi mesta Velenje.
Velenje je res lepo mesto!!!

Galerija slik.

Mentor
Tomo Gorišek

Dostopnost