Select Page

Kako do učbenikov in ostalih učnih gradiv

Učbenike si lahko učenci brezplačno izposodijo iz učbeniškega sklada, ki je organiziran na šoli in vključuje vse učbenike za obvezne in izbirne predmete za posamezen razred. 

Učenci morajo ob koncu šolskega leta izposojene učbenike vrniti. V primeru, da učbenik izgubijo ali uničijo, morajo plačati odškodnino – do 2/3 nabavne cene nevrnjenega izposojenega  učbenika.


Za nakup delovnih zvezkov in ostalih potrebščin so učenci dobili ponudbe treh knjigarn: Kopije nove, MK Velenje in DZS Velenje.

Starši se odločite, ali boste izbrali katero izmed ponudb, ali pa boste delovne zvezke in ostale potrebščine kupili kje drugje.

Če se odločite za katero izmed ponudb, lahko pošljite naročilnico izbrane knjigarne  do petka, 19. junija 2015 na šolo (razredniku) ali v šolsko knjižnico.

Naročilo lahko knjigarni pošljete brezplačno tudi po pošti na priloženi naslov ali naročite gradiva na njihovi spletni strani –  s kodo vašega otroka, ki je izpisana na njihovi ponudbi (KODA ZA HITRO NAROČANJE).

Povezave:

www.kopija-nova.si

www.emka.si/sola

Izbrana knjigarna vam bo poslala položnice ter navodila, kdaj in kje boste prejeli naročene potrebščine..


Za vse dodane informacije lahko pokličete na tel. številko: 051 277 724 (knjižničarka Marija Glinšek).

Dostopnost