Select Page

Cilji, katerim bomo v letošnjem šolskem letu sledil v okviru projekta eko šola so:

– vzgoja za okoljsko odgovornost,

– razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine,

– spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej,

– učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),

– povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi,

– vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju,

– povezovanje med ekošolami doma.

 

Dostopnost