Select Page

Tudi v letošnjem šolskem letu pridno izvajamo aktivnosti, ki učence 👦👧 učijo o drugačnosti in jim omogočajo razmislek o vseh vrstah le-teh. S četrtošolci smo že spoznali življenje gluhih in slepih, zdaj pa smo spoznavali, kako je živeti v svetu, če se ti zdi, da si povsem drugačen od ostalih.

V ta namen smo se poglobili v slikanico Slonček Elmer 🐘 ter se poskušali poistovetiti z njim in ugotavljali, kako je živeti v sivem, dolgočasnem svetu, če si ti ves nasmejan in barvit. Četrtošolci smo knjigo prebirali pri uri tujega jezika angleščine. Po obravnavi pravljice nas je obiskal sedmošolec, Gaber Mihael Cigler, ki je učencem zastavil vprašanja o razumevanju knjige 📓 ter se z njimi v angleškem jeziku pogovarjal o bistvu zgodbe. Obiska smo bili zelo veseli.

Svoje razumevanje drugačnosti smo predstavili tudi z likovnimi izdelki. Upodobili smo sovo 🦉 , ki podnevi, za razliko od vseh drugih sov, rada leta naokoli ter je, s svojim pisanim 🌈 perjem, ponosna na svojo drugačnost, prav tako kot slonček Elmer 🐘.

»Being different gives the world colour.« Galerija slik.

Mentorice projekta Ines Zakrajšek, Helena Cah in Suzana Romih Šalamon

Dostopnost