Select Page

Projekt naše šole nosi naslov Funkcionalna pismenost-pot do boljšega znanja. 
Prav to je bil vzrok, da nismo imele fokus pri učencih samo na branju in pisanju, ampak tudi pri razumevanju prebranega. Le-to je moralo biti dobro, hkrati pa so ga morali znati uporabiti na različnih področjih oziroma ga bodo morali tudi kasneje v vsakdanjem življenju. Istočasno pa so dokazovali, v kolikšni meri poznajo in uporabljajo bralne tehnike. Pri njihovih urah se je to prikazovalo na različne načine. 
Pri materinščini so v skupini po prebranem besedilu poznavanje besedila dokazovali z različnimi dokazi znanja; od dramatizacije, risanja stripa, poustvarjalnega pisanja do uglasbitve. 
Učenci so v skupini delali zavzeto, prav tako so bili dosledni pri svojem poročanju. Ker so v skupini rotirali, so morali tisto, kar je prejšnja skupina že povedala, nadgraditi ali vsaj dokazati, da to že znajo. 
Bilo je zanimivo, saj smo videle, kako vsi učenci sodelujejo in drug drugega vzpodbujajo. Galerija slik.

Dostopnost