Select Page

Naša šola bo tudi v tem šolskem letu vključena v projekt Korak k Sončku. Z njim želimo otrokom približati pojem drugačnosti in jih ozavestiti, da se z drugačnostjo srečujemo na vsakem koraku in da z njo ni nič narobe. Nasprotno – drugačnost nas bogati. Otroke želimo naučiti strpnosti in pozitivnega odnosa do vseh vrst drugačnosti. To bomo udejanjili preko različnih dejavnosti: športnih, likovnih, glasbenih in še kaj.

Monika Ahtik, koordinatorka projekta

Dostopnost