Select Page

LETNI DELOVNI NAČRT EKO ŠOLE – NALOGE ZA PRIDOBITEV ZELENE ZASTAVE

A Projekti, ki jih je predpisala eko šola

 1. Energija ( nosilec Vanja Božič, pomagata Romeo Šalamon, Miran Jerič)

Cilj projekta je zmanjšati rabo energija na šoli od 10 do 15 odstotkov. Od sedmih predlaganih dejavnosti mora šola sodelovati v treh, v vsaj eni mora sodelovati vsa šola.

 1. izdelati izvirne slogane/nalepke na temo učinkovita raba energije (cela šola)
 2. poraba energije v šoli (6.-9. razreda)
 3. energetski detektivi (7.-9. razred)
 4. anketa o porabi energije in odnosu do varčevanja z energijo
 5. izračun ekološkega in ogljikovega odtisa

op.:Kot tretjo dejavnost zberemo med d) in e) alinejo.

 1. Odpadki (nosilec Mateja Vetrih v sodelovanju s četrtošolkami)

Obvezni so vsi štirje projekti

 1. Priprava načrta ravnanja z odpadki (Katja Oman, Nataša Pšeničnik).
 2. Zbiranje odpadnega papirja (Andreja Selan).
 3. Skrbnik ekološkega otoka (Metka Marđetko).
 4. Eko paket (Mateja Vetrih).

 1. Voda (nosilec Nataša Pšeničnik).

Obvezne aktivnosti od 1.-3. razreda

 1. Za umivalnike izdelati oznake za opozarjanje zapiranja vode in varčevanja z le to. Opis dela in priložene fotografije. (Maja Tavčar)
 2. Vodni detektivi skrbijo za dosledno zapiranje pip (vsak razred).
 3. Obiskati bližnji potok, reko in opazovati svet ob njem. Živa bitja in narediti plakat. (Nada Fajfar).
 4. Organizirati čistilno akcijo ob bližnjem mokrišču. Fotografirati in opisati. (Metka Smirnov).

Obveznosti od 4.-9. razreda

 1. Za umivalnike izdelati oznake za opozarjanje zapiranja vode in varčevanja le te. Poročilo o izvedbi ter fotografije. (razredniki oddajo Maji Tavčar)
 2. Spremljati porabo vode v šoli in skrbeti za varčevanje z njo. Dnevnike posreduje EŠ, na koncu poročilo, koliko vode se je privarčevalo. (Milena Luknar)
 3. Učenci posvojijo košček zemlje 100 krat 100m ob vodi in zanj skrbijo celo leto (čistilne akcije, spremljajo živa bitja, vodijo dnevnik). (Nataša Pšeničnik)

B Sodelovanje še v treh projektih

 1. Revščina v svetu in pri nas (nosilki: Martina Hribernik, Jelka Velički).

Izvesti moramo tri dejavnosti, v eni mora sodelovati cela šola.

 1. Zbiranje semen in pošiljanje v revne dele sveta (cela šola).
 2. Organizacija dobrodelne prireditve (v sklopu karaok).
 3. Aktivnosti po izboru posamezne šole (Jelka, Martina).

2. Eko branje za eko življenje (nosilec:Katja Oman)

a) Prva triada: prebrati dve knjigi z eko vsebino.

b) Druga triada: prebrati eno knjigo in en časopisni članek z eko vsebino.

c) Tretja triada: prebrati eno knjigo in en časopisni članek z eko vsebino.

(pogovor, zapis ilustracije, plakat, miselni vzorec) (razredničarke, slovenistke oddajo Katji)

3.Likovni natečaj »Prednovoletni čas« (nosilec Jelka Repenšek)

Risbe iz odpadnih materialov, dela iz naravnih materialov, na temo zimski čas, božični, novoletni simboli)

C Prostovoljne aktivnosti

 1. Naravoslovni tabor (Sonja Zager, Alenka Felicijan).
 2. Zbiranje tonerjev (Franci Varšnik).
 3. Akcija zbiranja električnih in elektronskih naprav in baterij (Katja Oman).

S skupnimi močmi se bomo potrudili, da bomo izpeljali zastavljene dejavnosti in projekte. Motivira naj nas misel, da bo v šolskem letu 2011/12 OŠ Antona Aškerca že nosila naziv eko šola!

Če želimo, tudi zmoremo!

Želimo, torej zmoremo!

Zapisali koordinatorici eko šole:

Katja Oman

Nataša Pšeničnik

Velenje, september 2010

Dostopnost