Select Page

Neobvezni izbirni predmet računalništvo

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo, da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

Pri predmetu učenci pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja. Poleg spoznavanja osnov dela s posameznimi programi predmet seznanja učence s temeljnimi koncepti računalništva.

Učenci pri računalništvu:
– Računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način
– Načrtujejo in izdelujejo preproste programe: zgodbe, animacije, igrice
– Spoznavajo omejitve človeških sposobnosti na eni strani in omejitve računalniške tehnologije na drugi strani
– Razvijajo kreativnost, natančnost in logično razmišljanje- razvijajo sposobnost izbiranja najustreznejše poti za rešitev problema
– Pridobivajo zmožnost razdelitve problema na manjše probleme
Pridobljena znanja so neodvisna od trenutnih tehnologij in so s tem uporabna tudi na drugih področjih in okoliščinah.

Za učenje programiranja uporabljamo program Scratch – https://scratch.mit.edu/ :


Nekaj primerov izdelkov:

Nogometaš

Plesalka:

Labirint:

 

Dostopnost