Select Page

Petošolci smo spoznavali drugačnost na nekoliko drugačen način. Učenci, ki so iz drugih kultur, so predstavili svoje tradicionalne jedi. Nato so v skupinah raziskovali jedi iz različnih delov sveta in pripravili plakate kulinaričnih dobrot celega planeta.

Veliko smo se pogovarjali in poudarjali spoštovanje in pozitivno razumevanje različnosti, ter razvijali empatijo in odprto miselnost.

Dostopnost