Select Page

Zaradi novosti v davčni zakonodaji s 4. 1. 2016 predaja Mestna občina Velenje izvajanje storitev MESTNE BLAGAJNE Delavski hranilnici, podružnici Velenje.
Položnice za prehrano  lahko poravnate brez plačila provizije na spremenjeni lokaciji: DELAVSKA HRANILNICA D.D., ŠALEŠKA CESTA 20, 3320 VELENJE, vsak dan od 8.30 do 17.00 ure.

Zdenko Gorišek, univ. dipl. pedagog
specialist managementa v izobraževanju
RAVNATELJ ŠOLE

 

Dostopnost