Select Page

klikSC00053
V letošnjem šolskem letu so bili vključeni v projekt EKO PAKET učenci podružnične šole Pesje. Med šolskim letom so skozi različne dejavnosti sodelovali  prav vsi učenci od 1. do 4. razreda. Projekt smo na šoli izvajali od novembra do februarja. Povzetek pa smo naredili v začetku februarja in takrat posvetili en teden samo problematiki zbiranja odpadne kartonske embalaže za mleko in sok. Dejavnosti so bile naravnane v smeri spoznavanja oziroma ozaveščanja odgovornega ravnanja s KEMS in seveda v smeri samega spoznavanja KEMS.  V okviru podaljšanega bivanja so se učenci vključili v ustvarjanje s KEMS. Izdelali so gozdne živali, ki so dobile svoj prostor v EKO kotičku – na razstavi na hodniku šole.

OPIS DEJAVNOSTI PO RAZREDIH

1. RAZRED

Učenci 1. razreda so spoznali pomen ločevanja odpadkov. Zelo dobro so že seznanjeni s pravilnim ločevanjem, kar nakazuje na dobro ozaveščenost staršev. V šoli to samo še poglabljajo.
V delavnicah so se naučili odgovorno ravnati s KEMS in sami prišli do spoznanja, čemu je takšno ravnanje sploh potrebno.
Skrbno so pobarvali »Embalažkota«. Nekateri so tudi z navdušenjem pripovedovali, kako se Embalažko počuti v čistem okolju in kaj si želi postati, v kaj se želi spremeniti.

DSC00029

2. RAZRED

Tudi učenci 2. razredov  so spoznavali pomen ločevanja odpadkov oziroma ločenega zbiranja kartonske embalaže za mleko in sok.
S pomočjo zgodbice Vrečko in Smetko so spoznali, kaj pomeni odgovorno ravnati s KEMS, spoznali so pojem recikliranje in ugotovili, kateri izdelki nastanejo pri recikliranju KEMS. Ponotranjili so tudi vse tri korake pri zbiranju KEMS. V delavnicah in pri malicah so se lahko večkrat preizkusili v odgovornem ravnanju s KEMS.
»Knjižico« o Vrečku in Smetku so natančno pregledali in prebrali, jo skrbno pobarvali in doma s starši večkrat skupaj prebrali.
DSCm00054

3. RAZRED

Učenci tretjega razreda pa so podoživljali onesnaženost okolja preko zgodbice o Zemiju Zemljanu.
Pri oblikovanju zgodbe so sodelovali tudi učenci, zlasti pri iskanju rešitev za onesnažen planet. Veliko je bilo povedanega o ločevanju odpadkov, zlasti o zbiranju in ravnanju s KEMS. Ponovili smo tudi o recikliranju odpadkov in nastajanju novih izdelkov.
Z nizanjem rešitev smo torej preko zgodbe našli pot do čistejše narave in s tem našega planeta.

Pri pogovoru o KEMS smo še enkrat povedali, kaj to sploh je in za kaj se uporablja, našteli smo materiale iz katerih je narejena KEMS, govorili o recikliranju in seveda poudarili in utrdili korake odgovornega ravnanja s KEMS. Da se je takšno ravnanje čim bolj ponotranjilo, pa smo poskrbeli z rednimi »treningi« pri malicah. Iztisnjene KEMS smo zbirali in odlagali v zabojnik za plastiko.
Po pogovoru smo ugotovili, da bomo ljudje srečni samo, če bo narava čista.
Na koncu so junaka pravljice – Zemija poživili z barvami. Izdelali so mozaik z odtiskovanjem. Ker pa jim je bila podoba Zemija tako všeč, smo se odločili, da bomo izdelali večjega in ga pritrdili na pano Eko kotička v naši šoli.
DSCm00069

4. RAZRED
Učenci 4. razreda pa so se bolj poglobili v problematiko onesnaževanja okolja. Govorili smo o posegih v naravo in s tem o vplivanju na različna življenjska okolja na Zemlji.
Rešili so nekaj učnih listov o tem, kaj lahko sami storijo za čistejše okolje. Ogledali smo si dokumentarni film o podnebnih spremembah, risani film o ozonu in kratko risanko o tem, kako lahko varčujemo.
Ponovili smo znanje o ločenem zbiranju odpadkov, Deklice so izdelale mini eko frajerja, ki na hodniku šole skrbi, za ločeno zbiranje odpadkov (zamaški, baterije, kartuše).
Govorili pa smo predvsem o zbiranju KEMS in recikliranju.
Doma so izpeljali mini raziskavo o tem, koliko KEMS se nabere med odpadki v enem tednu. Ugotovili so, da se pri nekaterih kar hitro napolnijo koši za KEMS. Že v šoli so iskali rešitve, kako zmanjšati porabo izdelkov v KEMS, doma pa so se o tem pogovarjali tudi s starši.  
O KEMS je bilo veliko povedanega. Učenci so nato v skupinah pripravili plakate. Vsaka skupina je opisala eno vprašanje v zvezi s KEMS:
1. Kaj je KEMS in za kaj jo uporabljamo?
2. Sestava KEMS.
3. Recikliranje KEMS.
4. Odgovorno ravnanje s KEMS.
Ugotovili smo, da je z ločevanjem odpadkov nastal nekakšen red. Ljudje smo se začeli zavedati, kako hitro se polnijo koši z odpadki in dobili nekakšen pregled nad količino odpadkov. Ločevanje s tem nehote vpliva tudi na to, da ljudje varčujemo in ne zavržemo vseh stvari, ampak jih morda popravimo in uporabimo še večkrat. Na tak način skrbimo za okolje in naravo in to nam daje občutek zadovoljstva in marsikdaj pričara nasmeh na obrazih.

Takšno veselo mesto so učenci pričarali tudi z mozaikom iz KEMS, z naslovom Z nasmehom v nov dan.
cdcdcd24

ZAKLJUČNA MISEL
Skozi projekt se je osveščenost otrok in delavcev šole ter posredno tudi staršev, še poglobila. Nastali so prekrasni izdelki. Najlepše od vsega, pa je bilo slišati otroke, s kakšno predanostjo in resnostjo se lotevajo ločevanja odpadkov, oni in njihovi starši. Ob taki reakciji dobimo mentorji in ostali učitelji zelo dober občutek, kar se tiče čistoče narave prihodnosti. Ostale naše slike si oglejte še v Galeriji slik.

Mateja Vetrih
Dostopnost