Select Page

5. A ZBRAL POL TONE PAPIRJA,
VSI SKUPAJ VEČ KOT ŠTIRI TONE!

Prva zbiralna akcija papirja v šolskem letu 2009/2010 je potekala v petek, 23.10., na parkirišču za šolo. Akcija je imela humanitarni namen (sredstva od zbranega papirja bodo namenjena sofinanciranju šole v naravi za učence iz ekonomsko šibkejših družin).

Vsi učenci (razen učenci prve triade) so prinašali papir na posebej označene otočke za posamezni oddelek, kjer so skupaj z razredniki počakali, dokler jih niso poklicali k tehtanju. Učenci prve triade so to storili v prvem in drugem odmoru.

Tehtanje papirja in odlaganje v keson za papir je potekala pod vodstvom pedagoginje Janje in štirih odličnih pomočnikov, učencev iz 9.a in 9.b razreda (Isak Fehrič, Jasmin Kubrašič, Gašper Melanšek, Klemen Jerič), ki so bili zelo prizadevni, požtvovalni, pripravljeni na skupno organizirano delo in tako so v dobrih treh urah stehtali ves papir!

Starši so morebitne večje količine papirja odpeljali neposredno na DINOS, kjer so prejeli poseben listič z oddano kilažo, ki so prinesli v šolo, da smo prišteli k določenem razredu.

Akcija se je zaključila ob 10.30, zbrali pa smo ŠTIRI TONE PAPIRJA – natančneje 4080 kg! Največ papirja je zbral 5.a razred (503 kg), drugo mesto je zasedel 9.b (430 kg), tretje pa 2.a (376 kg). (Za natančnejši pregled zbranega papirja po razredih si poglejte spodnjo razpredelnico.)

Vsem učencem, njihovim staršem, razrednikom in ostalim prijateljem, ki so kakorkoli pomagali pri zbiranju papirja, ISKRENE ČESTITKE!

PREGLED ZBRANEGA PAPIRJA

PO RAZREDIH

(PRVA ZBIRALNA AKCIJI PAPIRJA, petek, 23.10.2009)

RAZRED

ZBRAN PAPIR (kg)

Uvrstitev

Skupna teža zbranega papirja

1.a

47

4080 kg

(ČESTITKE

VSEM UČENCEM IN NJIHOVIM RAZREDNIKOM!)

1.b

175

10. mesto

2.a

376

3. mesto

2.b

243

8. mesto

3.a

116

3.b

44

4.a

135

4.b

225

9. mesto

5.a

503

1. mesto

5.b

355

4. mesto

6.a

301

6. mesto

6.b

52

6.c

310

5. mesto

7.a

55

7.b

67

7.c

279

7. mesto

8.a

128

8.b

53

8.c

150

9.a

36

9.b

430

2. mesto

OPOMBA:

REZULTAT PRI POSAMEZNEM ODDELKU JE SEŠTETA KILAŽA PRINEŠENEGA PAPIRJA V ŠOLO IN ODDANEGA NA DINOS.

KOLIKO TOČK PREJME POSAMEZNI RAZRED IZVESTE NAKNADNO, KO BOMO NA ŠOLSKI SKUPNOSTI OBLIKOVALI KRITERIJE SKUPAJ Z EKO-AKCIJAMI.

PRIPRAVILA: JANJA POKLEKA,

somentorica Šolske skupnosti, šolska svetovalna delavka

Dostopnost