Select Page

Ob svetovnem dnevu zdravja zahvala vsem zdravstvenim delavcem

Velenje, 7. april 2020 – Na današnji dan obeležujemo svetovni dan zdravja, ki je letos posvečen medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam. Ob tem se želimo vsem zaposlenim v zdravstvu, predvsem osebam, ki opravljajo naloge z visoko možnostjo okužb, iskreno zavaliti za njihovo požrtvovalno delo. Kljub dodatnim obremenitvam svoje delo opravljajo strokovno in z veliko mero posluha do svojih pacientov.

Zdravstveni delavci so še posebej v teh dneh polno obremenjeni s skrbjo za nego vseh, ki so zboleli za covidom-19. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leto 2020 razglasila za mednarodno leto medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. Najštevilčnejša zdravstvena delovna sila ima prav v času epidemijo ključno vlogo pri ohranjanju sveta.

V Zdravstvenem domu Velenje so že od samega začetke epidemije koronavirusa vzpostavili vstopno točko za odvzem brisa. Takoj, kljub pomanjkanju informacij, so prevzeli tudi skrb za zdravstveno stanje oseb, katerim je bila odrejena karantena v Hotelu Paka, za kar smo jim neizmerno hvaležni. Tudi v tem primeru smo znova dokazali, da se znajo velenjske strokovne službe hitro organizirati in tudi v nepredvidljivih okoliščinah odlično sodelovati.

Posebna zahvala je namenjena tudi strokovnim delavcem Doma za varstvo odraslih Velenje. Kljub izredno težkim razmeram so s pravočasnimi preventivnimi ukrepi uspeli zagotoviti varnost svojih oskrbovancev, saj do danes ne beležijo nobenega primera okužbe s covid-19.

Pozivamo slovensko vlado, da vsem zdravstvenim delavcem in osebam, ki so bile pri svojem delu izpostavljene visoki možnosti okužbe, omogoči izplačilo dodatkov za rizične razmere in se tudi sama na ta način zahvali za njihov neizmerni doprinos pri obvladovanju epidemije.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Dostopnost