Select Page

Velenje, 25. marec 2020 – Uprava Mestne občine Velenje se je s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti dogovorila, da se lahko Velenjčanke in Velenjčani v primeru kakršnihkoli težav, pridobivanja dodatnih informacij in morebitnih pobud obrnejo tudi na njih. V skrbi za čim bolj nemoten potek življenja v danih okoliščinah si želimo, da se občanke in občanke zavedajo, da tudi v teh težkih časih niso sami. Morebitne težave občank in občanov bomo rešili skupaj.

Seznam z imeni predsednic in predsednikov ter njihove elektronske naslove in mobilne številke, na katerih so dosegljivi: Kontakti predsednikov KS MČ (mail, telefon)

Mestna občina Velenje je razdeljena na 19 delov (3 mestne četrti in 16 krajevnih skupnosti). Taka delitev zagotavlja veliko stopnjo lokalne demokracije, saj združuje interese prebivalcev na lokalni ravni.

Več o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih Mestne občine Velenje lahko najdete na spletni strani www.velenje.si (https://www.velenje.si/o-velenju/krajevne-skupnosti).

Ostanimo zdravi! Ostanimo doma!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Dostopnost