Select Page

Morda si eden izmed tistih, ki se je vsaj enkrat v letošnjem šolskem letu vprašal – »Le kam spet hiti naša pedagoginja Janja?« No, naj odgovorim vsem v en glas – ob drugih delovnih nalogah, ki jih imam kot svetovalna delavka, sem komaj čakala, da pridem na naslednjo uro učne pomoči kakšnemu učencu ali skupini učencev, saj so bile te ure zame vedno polne radostnih trenutkov, zvedavih pogledov, pripravljenosti prisluhniti drug drugemu ne da bi nas preganjal čas, bile pa so mi te ure tudi prav poseben izziv, saj sem vedno znova sproti iskala nove načine in pristope, s katerimi bi učencem, ki imajo kakršnekoli učne težave, pomagala na njim najprimernejši način.

Tako sem se enkrat tedensko srečevala z najrazličnejšimi učenci (dodatna učna pomoč za učence prve triade in četrtega razreda), ki jim je bilo obiskovanje dopolnilnega pouka premalo ali so pogosteje doživljali kratkotrajno pozornost za šolsko delo ali pa so skupaj z njihovo razredničarko in starši ugotovili, da sami, kljub spodbudam in prilagojenim pristopom med poukom, ne zmorejo napredovati v osnovnih komunikacijskih in drugih veščinah.

Nekaj najzanimivejših utrinkov iz naših druženj sem uspela ujeti v fotografski objektiv, skupaj z nekaterimi učenci (vseh je bilo petindvajset) pa smo jih pokomentirali…

PB300123
»Poštevanko sva se učili preko sestavljanja kače, risanja polža, ledenih sveč in vlečenja listkov iz nogavic, najbolj všeč nama je bilo medsebojno sestavljanje računov skupaj z učiteljico Janjo, ki je namenoma izračunala narobe.« (Lela in Larisa, 4. razred)

P3240095
»Številke od 1 do 20 po angleško sva se učila kar na hodniku, kjer smo skakali po zarisanih kvadratkih in šteli po ena, po tri, naprej, nazaj, po vrsti, mešano in se pri tem nasmejali ob vsakokratni vrnitvi na začetek.« (Dardan in Aurora, 4. razred)

P3240097
»Ure pri učiteljici Janji sva obiskovala zaradi širjenja besednega zaklada in lažjega sporazumevanja v slovenskem jeziku, saj sva v 2. razredu prišla iz Albanije, ko pa smo letos dobili še angleščino, je bil to za naju že drugi tuji jezik. Skupaj smo začeli izdelovati dvojni slovar, zapis in izgovorjavo novih angleških besed spoznavali skozi gib – npr. raketa v obliki črke a kot asociacija na »an astronaut«.« (Dardan in Aurora, 4. razred)

P3120222
»Najbolj všeč so mi bili kratki odmori med učenjem MAT, NIT, DRU, SLO, ko sva se z učiteljico Janjo igrala s frnikolami. Naučil sem se tudi prenesti poraz in čestitati za zmago.« (Dine, 4. razred)

P3120220
»Zaupam vam eno skrivnost, ki sem jo izvedel pri urah z učiteljico Janjo – če zaprete oči in daste vse blazinice prstov skupaj, prekrižate noge, se z jezikom dotaknete neba in nekaj časa vztrajate v tem položaju, tako da mirno in globoko dihate, se počutite sveže in bolj zbrano. Meni to pomaga in izvajam tudi doma preden se lotim domače naloge ali učenja.« (Jernej, 3. razred)

PC010124
»Zapomnitve novih črk, njihovih povezav v kratke zloge in iskanja novih besed smo se učili preko zanimiv iger s posebnimi tablicami.« (Zeqir, Sadri in Florjan, 2. razred)

P3110212P3110214
Polička didaktičnih pripomočkov in lutke – Pepe, Pepolina in Švigazajček – vsi stalni spremljevalci naših skupnih vaj, iger in pogovorov.

 

Besedilo in fotografije: Janja Pokleka

Dostopnost