Select Page

V Mestni četrti Velenje – Levi breg vzhod si močno prizadevamo, da bi ponovno zaživelo delo – sodelovanje z otroki, mladimi, najstniki.

Uspelo nam je ponovno ustanoviti DPM, sedaj imenovano MED BLOKI. 

Prvi dogodek, ki ga pripravljamo skupaj Svet MČ in DPM bo v soboto, 18. 02. 2023 ob 11.00 uri na Kardeljevi ploščadi in sicer TRADICIONALNO OTROŠKO PUSTNO RAJANJE.

Zofija ŠULIGOJ, predsednica Sveta
Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod

Dostopnost