Select Page

Center za družine Harmonija vabi vaše otroke na kreativne (ustvarjalne) srede. Termini so razvidni iz vabila.

Vse njihove aktivnosti so brezplačne.

Za vse dodatne informacije so vam na voljo na njihovi kontaktni številki.

Dostopnost