Select Page

klikSAM_0984
Pri izvajanju ur dajem prednost igralno – storilnostnim oblikam dela, v delo vključujem tekmovalne oblike dela in pri izbiri vsebin dajem prednost tistim, pri katerih je aktivna večina učencev.

Pri urah male športne šole  učenci osvajajo motive za gibanje, s katerim si razvijajo ustvarjalne sposobnosti za igro in delo. Navajajo se na igralno- tekmovalni način merjenja znanja, spretnosti in sposobnosti. Vztrajajo pri delu manjše intenzivnosti in si razvijajo delovne navade. Galerija slik.

Mentorica: Vesna Hudej

Dostopnost