Select Page

Untitled document

Program šole v naravi

R A Z R E D

K R A J / ČAS

VSEBINA

NOSILEC

3. razred

Velenje, oktober 2011

tečaj plavanja

razredniki,

pomočnica rav.

4. razred

Dom Jurček

18. 6. – 22. 6. 2012

naravoslovje, COŠD

razredniki,

pomočnica rav.

 

5. razred

Trije Kralji

12. 12. – 16. 12. 2011

27. 2. do 2. 3. 2012

 

smučanje

razredniki,

pomočnica rav.

7. razred

 

Dom Soča

28. 5. – 1. 6. 2012

 

naravoslovje, CŠOD

razredniki,

pomočnica rav.

Tabori

ČAS

VSEBINA

 

 

 CŠOD PLANINKA

IZBIRNI PREDMET:

KEMIJA V OKOLJU

ŠPORT ZA SPROSTITEV

(Sonja Zager, Franc Varšnik)

 

 

                      9. 3. – 10. 3. 2012

                      CŠOD, dom Ajda

INTENZIVNE VAJE

MLADINSKEGA PEVSKEGA ZBORA

(Jelka Repenšek, Janja Pokleka)

 

 

8. in 9. junij 2012

TABOR ZA NADARJENE UČENCE

( Ravnatelj šole s sodelavci)

 

 

Junij, 2012

Raziskovanje velenjskega jezera

Sonja Zager

(učenci 5. razreda)

 

April, maj 2012

NOVINARSKI TABOR

(sodelovanje z OŠ v Rimskih Toplicah)

Martina Hribernik

 

 

Maj – junij 2012

TABOR ZA UČENCE S POSEBNIMI POTREBAMI (3. VIO)

Dostopnost