Select Page

Izbirni predmet izbrani šport

IZBRANI  ŠPORT  NOGOMET

Namen predmeta izbrani šport – nogomet – je poudarek na izpopolnjevanju osnovnih in učenju zahtevnejših tehničnih elementov: brez žoge (odkrivanje, varanje, skoki) in z žogo (poigravanja, vodenja, varanja, podajanja, sprejemanja, odvzemanja žoge, udarjanja); izpopolnjevanje osnovnih in učenje zahtevnejših taktičnih elementov. Učenci se bodo seznanili z različnimi oblikami nogometne igre (nogomet, dvoranski nogomet, nogomet na mivki). Poleg tega bodo spoznali pravila igre in se tudi sami preizkusili v sojenju. Predvsem pa bodo učenci veliko igrali na najrazličnejše načine predvsem v dvorani.

IZBRANI  ŠPORT  KOŠARKA


Pri izbranem športu – košarka – bomo bolj podrobno spoznali elemente košarkarske igre. Izboljšali bomo znanje iz vodenja žoge, podaj, lovljenja,meta na koš… Tekmovali bomo v igri 1:1. Nekaj časa bomo namenili taktiki v različnih igralnih kombinacijah: 2:2, 3:3, 4:4 in 5:5. Spoznali se bodo tudi z osnovnimi taktičnimi elementi, ki so sestavni del košarkarske igre (odkrivanja, vtekanja, križanja, skok, blokade).Seznanili se bomo z vlogo sodnika, se naučili sodniških znakov in sojenja na naših urah. Košarka je eden svetovno najbolj razširjenih in priljubljenih športov. Zelo priljubljena je tudi v Sloveniji, konec koncev smo Slovenci aktualni evropski prvaki.

Cilji obeh predmetov so nadgraditi tehnična in taktična znanja ter poznavanja in spoštovanja pravil košarkarske in nogometne igre. Skozi igro bomo pri učencih spodbujali medsebojno sodelovanje, spoštovanje in zdravo tekmovalnost. Učenci pridobijo ocene iz teoretičnega znanja (pravila) ter tehnično-taktičnega znanja.

Posamezen predmet se bo izvajal enkrat tedensko, če bo več skupin, pa lahko tudi v blok urah enkrat na štirinajst dni. Namenjen je učencem 7. razreda.

Dostopnost