Select Page

Šola v naravi

Izhodišča za organizacijo šole v naravi

Šola ob soglasju staršev zagotovi pogoje za šolo v naravi in jo organizira. Vsaka šola oblikuje izvedbeni program, pri čemer upošteva cilje in načela splošnega programa šole v naravi ter okoliščine in materialne možnosti učencev in staršev.

Pri organizaciji šole v naravi je potrebno spoštovati naslednje zakonske in podzakonske akte:

 • Zakon o osnovni šoli,
 • Odredbo o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v osnovni šoli,
 • Odredbo o normativih in standardih.

Šola lahko organizira šolo v naravi v različnih krajih, letnih časih in različnem trajanju in    obsegu.  Izvaja jo v okviru števila ur osnovnošolskega izobraževanja.

Šolo v naravi  sestavljajo naslednji elementi:

 1. Delo, ki ga opredeljujejo temeljni cilji posamezne šole v naravi.
 2. Obseg dela, ki je odvisen od ciljev in vsebin posamezne šole v naravi.
 3. Rekreacijsko-sprostitvenih dejavnostih, ki dopolnjujejo in obsegajo naslednje:
 •     odmore med pedagoškimi urami, ki so namenjeni krajšim sprostitvam ali počitku,
 •     usmerjen prosti čas, ki ga učenci preživijo po lastni izbiri ob vodenju učiteljev spremljevalcev.
 1. V času večerne animacije potekata dva sklopa aktivnosti:
 •      prvi del je namenjen analizi opravljenega dela in predstavitvi aktivnosti naslednjega dne,
 •      drugi del je namenjen sprostitvi ob najrazličnejših kulturnih in družabnih aktivnostih.
 1. Ostale dejavnosti:
 • Prehrana in osebna higiena – določen obseg ur je namenjen vsakodnevnim  opravilom, to je vzdrževanju osebne higiene, prehranjevanju, pospravljanju postelj in sob, urejanju osebne opreme, pripravi in pospravljanju jedilnice.
 • Dnevni počitek je prilagojen starosti udeležencev,  usklajevati ga je moč z usmerjenim  prostim časom.

Organizacija in izvedba šole v naravi

R A Z R E D K R A J / ČAS VSEBINA NOSILEC
3. razred Bazen Velenje  Tečaj plavanja

razredniki,

pomočnica rav.

 

3. razred

CŠOD

Dom Jurček

1. 6.–5. 6. 2020

 Naravoslovni teden

razredniki,

pomočnica rav.

5. razred   Golte Naučimo se smučati

razredniki,

pomočnica rav.

 

6. razred

 

TRC Trije Kralji

17. 2.–21. 2. 2020

 

 Smučanje

razredniki,

učitelji ŠPO,

pomočnica rav.

 

7. razred

 

CŠOD Gorenje

15. 6.–19. 6. 2020

 Naravoslovni teden

razredniki,

pomočnica rav.

 

 

Delite s prijateljiShare on Facebook
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(\'js\', new Date()); gtag(\'config\', \'UA-135656349-1\');