Select Page

Dopolnilni in dodatni pouk

Za obiskovanje dopolnilnega in dodatnega pouka se odločijo učenci in njihovi starši največkrat glede na predlog učitelja. Ko starši podajo soglasje o obiskovanju svojega otroka pri predmetu dopolnilnega in dodatnega pouka, je to za otroka praviloma obvezno do preklica.  Starši so pisno obveščeni preko eAsistenta.

Dodatni pouk

Namenjen je učencem, ki pri posameznih predmetih presegajo določene standarde znanja. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev.

Dopolnilni pouk

Namenjen je učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, in tistim, ki so iz opravičljivih razlogov izostali od pouka.
Ni pa namenjen dodatnemu urjenju znanja pred njegovim ocenjevanjem. Glavni namen dejavnosti  je pomoč učencem pri usvajanju temeljnih in višjih standardov znanja.

PREDMET RAZRED UČITELJ
1 2 3

 

MATEMATIKA

6.

7.

8.

9.

Maja Lešnik*

Vanja Božič

Milena Luknar

Milena Luknar

 

SLOVENŠČINA

6.

7.

8.

9.

Alenka Meža Hrovat

Martina Hribernik

Martina Hribernik

Petra Špegel Sovič

 

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA

6.

7.

8.

9.

Monika Ahtik

Lidija Strmšek Pisanec

Monika Ahtik

Lidija Strmšek Pisanec

Dostopnost