Select Page
Zakaj Erasmus+?

Pri prizadevanjih, da bi z uvajanjem novih učnih strategij in oblik učence usposobili in motivirali za samostojno učenje in iskanje novih znanj ter jih tako opolnomočili ne samo za nadaljnje izobraževanje, ampak tudi za vseživljenjsko učenje kot pogoj posameznikove uspešne vloge v družbi, se je kot največja ovira na naši šoli pokazala bralna pismenost.

Bralna pismenost kot sposobnost razbiranja, razumevanja, vrednotenja in povzemanja zapisanih informacij je neobhodno potrebna za razvoj drugih pismenosti (matematične, naravoslovne, medijske …), hkrati pa je rezultat mnogih dejavnikov, ki jo razvijajo in oblikujejo skozi človekovo celotno življenje. Pri tem so najbolj kritična in odločujoča prav osnovnošolska leta, ko učenci skozi proces opismenjevanja osvojijo bralno tehniko in jo s treningom postopoma razvijajo v veščino. Dovolj razvite bralne veščine pa so osnova in predpogoj za razvijanje funkcionalne pismenosti.

Prve težave, ki jih zaznavajo naši učitelji, se pojavijo že v procesu opismenjevanja (prva triada), ko so učenci z različnimi predbralnimi izkušnjami različno motivirani za vadenje bralne tehnike, kar ima za posledico tudi različno razvite bralne veščine konec 3. razreda. Še večje težave in razkorak med učenci se pokažejo v drugi triadi, ko naj bi bile bralne veščine učencev razvite do te mere, da so sposobni tekoče in z razumevanjem prebrati tudi že daljša besedila, se o prebranem pogovarjati ali zapisati krajšo obnovo.

Bralne težave, ki se pokažejo v drugi triadi, ne izzvenijo same po sebi, ampak se v večini primerov še povečujejo, saj se povečuje tudi obseg in zahtevnost besedil, s katerimi se učenci srečujejo pri različnih predmetih. Od učencev se pričakuje, da bodo že znali uporabljati vsaj osnovne bralne strategije (nekateri tudi kompleksne) za iskanje bistva, povzemanje, urejanje in (kritično) vrednotenje zapisanih informacij ter različne bralne vire.

Namen projekta

S projektom želimo izboljšati bralno tehniko ter bralno razumevanje v 4. in 5. razredu, bralne veščine v 6. in 7. razredu ter razvijati funkcionalno pismenost kot orodje za samostojno pridobivanje znanja v 8. in 9. razredu. Hkrati želimo izboljšati timsko sodelovanje med učenci in povečati njihovo motivacijo za branje ter zanimanje za učenje tujih jezikov. Eden od ciljev mobilnosti je tudi večja samozavest tako učencev kot učiteljev.

Načrtovane aktivnosti

Načrtujemo mobilnosti učiteljev in učencev. Učitelji se bodo udeležili strukturiranega tečaja na Islandiji ter sledenja na delovnem mestu na partnerskih šolah na Portugalskem, Švedskem in v Romuniji, učenci pa se bodo udeležili skupinske mobilnosti v Španiji.

Dejavnosti

Islandija

Islandija

Avgusta smo se 4 učiteljice naše šole v sklopu Erasmus+ projekta odpravile v Reykjavik na Islandijo, kjer smo se udeležile dveh različnih strokovnih izobraževanj pod vodstvom organizacije Smart Teachers Play More. Izobraževanji sta bili zelo praktično naravnani, saj...

več...
Fredag

Fredag

Zadnji dan našega obiska smo usmerile pozornost prostorom na šoli in njihovi opremljenosti.Šola ima obliko podkve in je sestavljena iz med seboj povezanih stavb, označene s črkami od A do F. V vsaki od njih so oddelki enega razreda. Na hodnikih so številni kotički, ki...

več...
Onsdag

Onsdag

Za nami je četrti dan delovnega obiska na Švedskem. Današnja vloga je bila job-shadowing. Vsaka je bila »senca« enemu od švedskih učiteljev. Od 8.00 do 15.00 smo spremljale določenega učitelja pri njegovem delu. Razredi so narodno zelo raznoliki, učenci prihajajo iz...

več...
Stockholm 3. dan

Stockholm 3. dan

Torek smo preživele skupaj z učenci različnih razredov. Sledile smo pouku številnih predmetov, med njimi tudi predmetu hand craft (podobno kot pri nas tehnika in gospodinjstvo), kjer so učenci ustvarjali iz različnih materialov. Učilnice oz. delavnice so opremljene s...

več...
Måndag!

Måndag!

Po zelo prijazni dobrodošlici so nam razkazali šolo, nas spoznali z učitelji in vključili k pouku matematike in angleščine. Dolžina njihovih ur je različna, traja lahko od 40 do 90 minut, odvisno od predmeta in starosti učencev. Razrednik urnik dnevno napiše na tablo...

več...
Hej från Sverige!

Hej från Sverige!

Učitelji Osnovne šole Antona Aškerca uspešno nadaljujemo ERASMUS+ zgodbo. Tokrat jo pišemo na Švedskem, na šoli Edboskolan Huddinge v južnem delu Stockholma. Prvi dan je bil namenjen kulturno-zgodovinskemu izobraževanju, v sklopu katerega smo si ogledali staro mestno...

več...
Španci na obisku – 3. dan

Španci na obisku – 3. dan

Čas teče in za nami je že zadnji dan obiska Špancev na naši šoli. Pripravili so nam predstavitev Španije, ki smo jo v 7. a z zanimanjem spremljali. Pri tehniki so si z g. Hladnikom izdelali stojala za telefone, ga. Zager pa jih je popeljala v kemijski svet preizkusov....

več...
Španci na obisku – 2. dan

Španci na obisku – 2. dan

Naše španske goste smo učenci 6. a in 6. b sprejeli pri pouku matematike, kjer so se tudi sami preizkusili v reševanju matematičnih problemov. Moramo priznati, da jim je šlo kar dobro. Pri pouku angleščine smo se pogovarjali o Sloveniji in Španiji, pa tudi o drugih...

več...
Španci na obisku – 1. dan

Španci na obisku – 1. dan

Pa je le pristalo letalo z učenci in učiteljicami iz Španije na ljubljanskem letališču! Po tem, ko je bil konec marca njihov let odpovedan in smo obisk prestavili, so sedaj končno gostje na naši šoli.V Velenje so prispeli v pozno zvečer v nedeljo, v ponedeljek zjutraj...

več...
V pričakovanju obiska iz Španije

V pričakovanju obiska iz Španije

28. marca 2023 bodo k nam prišli učitelji in učenci iz Španije. Naši gostje bodo tri dni, torej do vključno četrtka, 30. marca. Na njihov obisk se še posebej pripravljamo pri interesni dejavnosti International club, kjer sedmošolci in šestošolci pomagamo pri...

več...
Portugalska skozi oči naših učiteljev 

Portugalska skozi oči naših učiteljev 

Nedolgo nazaj je skupina naših učiteljev odpotovala na Portugalsko. Voditeljica projekta Erasmus + z naslovom Funkcionalna pismenost - Pot do boljšega znanja, Lidija Strmšek Pisanec, nam je skupaj s sodelujočimi odgovorila na nekaj vprašanj. Nam na kratko predstavite...

več...
The final day at school in Portugal

The final day at school in Portugal

Še zadnjič smo obiskali različne oddelke pri pouku tehnike, logike in portugalščine. V šolski knjižnici smo si ogledali predstavitve obeh držav, šol in šolskih sistemov ter opravili končno evalvacijo opravljenega dela. Poslovili smo se od učencev, jim razdelili...

več...
Portugal, day 4

Portugal, day 4

Nagajive očke in radovedni nasmeški najmlajših so nas pričakali v četrtkovem jutru. Obiskali smo šoli, ki sta del skupine šol Agrupamento de Escolas de Briteiros. V obeh primerih gre za vrtec in oddelke od 1. do 4. razreda. Videli smo, kako so v pedagoški proces...

več...
Boa tarde

Boa tarde

Današnji program smo prilagodili vremenskim razmeram. Po ogledu šolskih športnih objektov, nad katerimi smo bili navdušeni, smo se odpeljali v lokalni muzej Museum of Castreja Culture, kjer nam je arheolog predstavil najstarejšo naselbino Citanio de Briteiros iz...

več...
Portugalska, 1. dan

Portugalska, 1. dan

Včeraj smo v jutranjih urah prispeli na Portugalsko in lep, sončen dan izkoristili za raziskovanje čudovitega obmorskega mesta Porto. Današnji dan je bil delovno obarvan. V matični šoli skupine šol Agrupamento de escolas de Briteiros  nas je vodstvo šole in...

več...
Pozdravljena, Portugalska!

Pozdravljena, Portugalska!

V naslednjem tednu se bomo udeležili strokovnega izpopolnjevanja z naslovom Funkcionalna pismenost – pot do boljšega znanja, ki bo potekalo na Portugalskem. Ker gre za pereč problem, bomo cel teden posvetili bralnim tehnikam in bralnemu razumevanju, bralnim veščinam...

več...
Erasmusdays stojnica

Erasmusdays stojnica

V četrtek, 13. 10. 2022, smo v avli šole pripravili stojnico Let's do this! Erasmus+, s katero smo v sklopu Erasmusdays želeli promovirati naš nov Erasmus+ projekt z naslovom FUNKCIONALNA PISMENOST – POT DO BOJŠEGA ZNANJA. Na stojnici ste lahko videli veliko stvari,...

več...
Dostopnost