Select Page

Šolska svetovalna služba

Močnejši si, kot se zdiš;
pogumnejši si, kot verjameš;
in bistrejši, kot misliš.
Christopher Robin

Običajno se starši in učenci pri prvih stikih z našo šolo srečate ravno z nama – s svetovalnima delavkama Andrejo Selan, prof. ped. in Adelo Gabron, prof. ped.

Skrbiva za vpis in sprejem šolskih novincev, odlog šolanja, prešolanje, preventivno delovanje in vključevanje v dejavnosti razrednih skupnosti, poklicno orientacijo in vpis v srednje šole, pomoč in podporo učencem na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju, področje šolske klime, kulture in vzgojnega načrta, področje dodatne strokovne pomoči, sodelovanje z zunanjimi institucijami ter drugo.

Naloga šolske svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno izobraževalnega dela in tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote.

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, lahko poišče pomoč svetovalne službe, ki mu svetuje pri njegovih težavah.

Pomoč lahko poiščete tudi starši, ki naletite na takšne ali drugačne stiske pri vzgoji otrok, pri razumevanju najstniških težav, razreševanju medvrstniških konfliktov, pri reševanju denarnih stisk, če potrebujete pomoč pri vpisu otroka na srednjo šolo ali pa preprosto želite otroku pomagati k bolj učinkovitemu učenju.

Aktualne ključne informacije v zvezi z vpisom v 1. razred OŠ in karierno orientacijo pa so objavljene na domači/uvodni spletni strani šole.

Naj bo razlog našega sodelovanja takšen ali drugačen – se veseliva našega skupnega soustvarjanja rešitev.

Andreja Selan, prof. ped. in Adela Gabron, prof. ped.

Andreja Selan, prof. ped. Kontakt
Telefon: 051 277 725
E-naslov: 

PODROČJA DELA:

  • Svetovalno delo z učenci, starši in učitelji 4. – 9. razred
  • Odločbe o usmeritvi 6. – 9. razred
  • Vpis novih učencev 2. – 9. razred
  • Karierna orientacija in vpis v SŠ
Adela Gabron, prof. ped. Kontakt
Telefon: 051 277 722
E-naslov: 

PODROČJA DELA:

  • Svetovalno delo z učenci, starši in učitelji 1. – 3. razred
  • Odločbe o usmeritvi 1. – 5. razred
  • Vpis šolskih novincev v 1. razred
  • NPZ
  • Koordinacija vseh aktivnosti s področja zdravstvene vzgoje (sodelovanje z ZD Velenje)

Vsak dan, od ponedeljka do petka, od 8. do 14. ure, sva vam, po predhodnem dogovoru, dosegljivi tudi v pisarni šolske svetovalne službe ter v času skupnih pogovornih ur.

 

Dostopnost