Select Page

Po 6. členu Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli, se učenci preko svojih predstavnikov povezujejo v šolsko skupnost in na ta način uveljavljajo svoje pravice in interese.

Šolska skupnost sprejme letni program dela.

V šolsko skupnost naše šole so vključeni vsi predstavniki oddelkov od 3. do 9. razreda. Predsednik šolske skupnosti je letos Žiga Vajdič, učenec 9.a razreda, podpredsednica šolske skupnosti je Teja Lešnik, učenka 9.c razreda, tajnik pa je Jure Smirnov Oštir, učenec 8.a razreda. Na enem od prvih zasedanjih šolske skupnosti smo sprejeli tudi plan dela šolske skupnosti v katerega so vključene različne aktivnosti, kot so zbiralna akcija papirja, sodelovanje pri prireditvi karaoke, ocenjevanje garderob in tekmovanje za najboljši razred.

 

Dostopnost