Select Page

Pes je čudovit prijatelj pri branju saj:

  • pomaga pri sprostitvi,
  • pozorno posluša,
  • ne sodi, kritizira ali se smeji,
  • dovoljuje otroku, da bere v svojem lastnem ritmu,
  • ne vzbuja strah kot vrstniki.

Če otrok doživi prijetno bralno izkušnjo, je to odlična spodbuda in popotnica za življenje. Prijetno je namreč brati s prijateljem, ki posluša in ne kritizira. Otrok postane samozavestnejši in pridobi samospoštovanje.

Pes brati res ne zna, je pa dober poslušalec in odličen družabnik. Otrok mu zaupa, ob njem se počuti varnega. Ob božanju psa se sprosti, neobremenjenega pa hitreje navdušimo za branje.

 Izboljšati govorne sposobnosti, bralne in komunikacijske spretnosti; privzgojiti ljubezen do branja, širiti kulturo branja; spodbujati zaupanje vase in krepiti pozitivno samopodobo, zmanjšati strah, tremo in neugodje zaradi izpostavljenosti pri branju; razvijati delovne in učne navade, pozornost in koncentracijo, sposobnost razumevanja in pomnjenja, vse to so cilji branja s psom.

Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogih področjih. Postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ker se sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, hitreje se vključujejo v druge dejavnosti.

Galerija slik.

Povzela po:
Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke

Katja Pristušek

Dostopnost