Select Page

Sedmošolce je pot ekskurzije vodila na oglede: Aškerčeve domačije v Senožetih pri Rimskih Toplicah, kjer je otroštvo preživljal naš največji epski pesnik balad in romanc, renesančnega gradu Bogenšperk, katerega lastnik je bil dvajset let (1672-1692) znameniti raziskovalec in polihistor Janez Vajkard Valvasor, avtor znamenite knjige Slava vojvodine Kranjske (1689), ter Cistercijanskega samostana Stična, v katerem so nastajali rokopisi, ki se po svoji kakovosti merijo s kodeksi po preostali Evropi. Galerija slik.

Dostopnost