Select Page

V letošnjem šolskem letu se izvaja interesna dejavnost English+, ki je namenjena učencem in učenkam 5. razreda, ki jim angleščina ne predstavlja težav in želijo znanje jezika še poglobiti. Hkrati je to ena izmed skupin učencev, ki bodo sodelovale v mednarodnih projektih eTwinning.

Začetna srečanja smo posvetili gradnji besedišča in delu s slovarji ter iskali besede, ki se začnejo z isto črko kot naslov naše interesne dejavnosti. V novembru pa se bomo že začeli povezovati z vrstniki iz Francije, s katerimi bomo letos sodelovali v skupnem projektu YOU AND US, namenjenemu izmenjavi stikov, spoznavanju različnih kultur, navad, običajev, iskanju skupnih točk in praktičnemu sporazumevanju v angleščini.

Monika Ahtik, mentorica interesne dejavnosti

Dostopnost