Select Page

V času informacijsko-komunikacijske družbe, ko se tehnika razvija z velikimi koraki, je potrebno mladim zagotoviti izkušnje, ki jim bodo pomagale na nadaljnji življenjski poti.

Te izkušnje zagotavljamo in uresničujemo s pomočjo izbirnega predmeta robotika v tehniki, ki povezujejo znanje elektronike, strojništva in informatike. Pri predmetu se je potrebno spopasti s problemi, ki nase vežejo cel spekter znanj, zato smo prepričani, da ni boljšega učnega orodja, kot je izdelava robota.

Pri pouku učenci pokažejo veliko mero ustvarjalnosti in tehničnih sposobnosti. Cilj je izdelati robota, ki bo samostojno premagoval ovire. Za dokončanje uspešnega robota je potrebna velika mera iznajdljivosti in znanja na tehničnem področju.

Tudi letos smo izdelali robota, ki sledi črti – ROBOSLED. Kljub temu, da smo zelo pozno dobili ves potrebni material, smo skoraj vsi uspešno izdelali delujočega robota.

Z roboti smo se udeležili regijskega tekmovanja, kjer smo bili zelo uspešni. Timotej Vrhovnik in Samo Šket sta osvojila prvo oz. tretje mesto, s čimer sta se uvrstila na državno tekmovanje ROBObum 2018, ki bo v torek, 15. maja.

Rezultati:

# Prvi tek Drugi tek Tekmovalec Šola
1 44.9 s 45.9 s T. Vrhovnik OŠ Antona Aškerca Velenje
2 47.8 s 48.2 s L. Vrčkovnik ERŠ Velenje
3 49.6 s 49.5 s S. Šket OŠ Antona Aškerca Velenje
4 49.1 s 50.0 s N. Dolničar OŠ Antona Aškerca Velenje
5 51.0 s 48.9 s N. Pirečnik OŠ Antona Aškerca Velenje
6 49.6 s 50.7 s T. Zorko Vačovnik OŠ Antona Aškerca Velenje
7 50.1 s 51.2 s A. Smajilović OŠ Antona Aškerca Velenje
8 50.2 s 51.3 s B. Bastič OŠ Antona Aškerca Velenje
9 52.0 s 51.9 s A. Osetič OŠ Gorica Velenje
10 54.1 s 55.1 s U. Fidler Livada
11 53.0 s 58.7 s K. Mašić OŠ Gorica Velenje
12 58.1 s 56.0 s V. Božičević Livada
13 58.5 s 59.2 s D. Repotočnik OŠ Antona Aškerca Velenje
14 58.4 s 61.1 s F. Jamnikar OŠ Gorica Velenje
15 59.4 s 61.3 s M. Poličnik OŠ Gorica Velenje
16 58.5 s 62.2 s M. Lesjak OŠ Gorica Velenje
17 61.1 s 62.6 s A. Repnik, L. Meh Livada
18 61.9 s 62.9 s S. Sarač, B. Dobrovoljski Livada
19 68.1 s 57.1 s P. Kos, A. Kos Livada
20 61.6 s 64.1 s P. Šegula Livada
21 49.9 s 76.9 s T. Medved Livada
22 64.0 s 66.4 s A. Lesjak OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
23 65.2 s 65.9 s N. Sedovnik Livada

Čestitke VSEM tekmovalcem!

Mentor izbirnega predmeta robotika v tehniki
Romeo Šalamon

Dostopnost