Select Page

LETNI DELOVNI NAČRT EKOŠOLE ZA

ŠOLSKO LETO 2012/2013

 

 

1.IZDELAVA EKO AKCIJSKEGA NAČRTA ŠOLE

( Katja Pristušek, Marija Ostovršnik Lilija)

 

Zastaviti prednostne naloge za prihodnje šolsko leto, glede na okoljski pregled.

Skozi celo šolsko leto bomo posvečali pozornost :

        zdravju in dobremu počutju (zdrava prehrana, več sadja, več gibanja, joga smeha, upoštevanje vrednot, ki pripomorejo k boljšemu počutju – iskrenost…)

        okolici šole (urejanje in čiščenje okolice po razredih, zasaditev drevesa) .

 

2.PROJEKTI

 

2.1.          Ekopaket  (Sabina Česko)

2.2.        ETZO (Evropski teden zmanjševanja odpadkov)  (Katja Pristušek)

2.3.        Šolska vrtilnica ( Marija Ostovršnik Lilija)

2.4.        Ekobranje (Katja Pristušek + učiteljice)

2.5.        Likovni natečaj – Prednovoletni čas (Jelka Repenšek)

 

3.OZAVEŠČEVALNA IN ZBIRALNA AKCIJA

 

3.1.          Zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš (Franci Varšnik)

3.2.        Zbiranje starega papirja (Andreja Selan)

 

Vsi učenci, učitelji in delavci šole nadaljujemo z:

  • varčevanjem vode,
  • varčevanjem elektrike,
  • ločevanjem odpadkov,
  • obeleževanjem pomembnih datumov.

 

Zapisala koordinatorica ekošole: Katja Pristušek

 

Velenje, 1. 9. 2012

 

 

Dostopnost