Select Page

LETNI DELOVNI NAČRT EKO ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012

1. IZDELAVA OKOLJSKEGA PREGLEDA ŠOLE (Katja Pristušek, Marija Ostovršnik Lilija)

 • Energija.
 • Odpadki.
 • Voda.
 • Transport.
 • Zdravje in dobro počutje.
 • Šolska okolica.
 • Biotska raznovrstnost.
 • Ohranjanje našega sveta.
 • Splošno.


2. IZDELAVA EKO AKCIJSKEGA NAČRTA ŠOLE
(Katja Pristušek, Marija Ostovršnik Lilija)

Zastaviti prednostne naloge za prihodnje šolsko leto, glede na okoljski pregled – naloge, katere še ne izvajamo.


3. PROJEKTI

3.1.      Ekopaket (Mateja Vetrih)

3.2.     Zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš (Franci Varšnik)

3.3.     Ekobranje za ekoživljenje (Katja Pristušek)

3.4.     Ohranjanje čiste vode in vodnih virov ( Mateja Vetrih)


4. OZAVEŠČEVALNA AKCIJA
(vsi učenci in delavci šole)

Predlog: Vključimo se v očiščevalno akcijo Očistimo Slovenijo – april 2012 oz. po dogovoru med šolskim letom.

Nadaljujemo z:

 • varčevanjem vode,
 • varčevanjem elektrike,
 • ločevanjem odpadkov,
 • čiščenjem okolice,
 • obeleževanjem pomembnih datumov.

Zapisala koordinatorica eko šole: Katja Pristušek
Velenje, 5. 9. 2011

Dostopnost