Select Page

Ko ti pogledam v oči, bridkost
se moja izgubi, a ko usta ti orosim s
poljubi, v duši ozdravim. Ko se na
prsi ti privijem, nebeška
radost me obsije, a
ko izrečeš ljubim
te, lahko le
grenko
zjokam
se.

Jaša Vodovnik, 9. b

Dostopnost