Select Page

Ločevanje in spremembe snovi

Pri predmetu naravoslovje smo v letošnjem šolskem letu sedmošolci med drugim spoznavali snovi, njihove lastnosti in spremembe. Spoznali smo, da lahko različne snovi ločujemo z različnimi metodami ločevanja, kot so ločevanje z lijem ločnikom, ločevanje s filtrirnim papirjem, ločevanje z magnetom inločevanje s pomočjo kromatografije. Spoznali smo tudi, da spremembe snovi razdelimo na fizikalne in kemijske. Pomembno je vedeti, da pri kemijskih spremembah nastane povsem nova snov, pri fizikalnih spremembah pa se spremeni le razdalja med delci. Zelo pomembno pri tej učni snovi je, da jo razumemo in ne mešamo izrazov kot so na primer razkroj (pri kemijski reakciji) in ločevanje (pri postopkih ločevanja snovi).

Zelo všeč mi je bil praktični del, saj menim, da smo s prikazom poskusov lažje razumeli učno snov in si jo hitreje zapomnili.

Vid Chromy

Dostopnost