Select Page

JANUAR

15. 1. 2024
Posredovanje Razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove in objava le tega na spletnih straneh Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

FEBRUAR

16. in 17. 2. 2024
Informativna dneva v srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

Do 4. 3. 2024
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

med 8. in 20. 3. 2024
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

28. 3. 2024
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

APRIL

Do 2. 4. 2024
Prijavljanje za vpis v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2024/2025

8. 4. 2024 do 16. ure
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v srednje šole (spletna stran MVI)

18. 4. 2024
Javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025 (spletna stran MVI)

Do 23. 4. 2024 do 15. ure
Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025

MAJ

24. 5. 2024                                                                                                                                                                                     Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v srednjih šolah za šolsko leto 2022/2023, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MVI)

29. 5. 2024
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

JUNIJ

med 17. in 21. 6. 2024 do 14. ure
Vpis oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu srednjih šol)      

Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij

Kandidati, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2010/2011 in nadaljnjih šolskih letih, se izberejo za vpis v šolo na podlagi razvrstitve z uporabo točk, ki jih pridobijo z učnim uspehom v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole tako, da se uporabijo:                                                                                                                                            

– zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.
Z učnim uspehom kandidat lahko dobi največ 175 točk.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Umetniška gimnazija, se za izbiro med njimi uporabijo zgoraj navedena merila po uspešno opravljenem preizkusu nadarjenosti.

Za kandidate, ki kandidirajo za vpis v program Gimnazija, športni oddelek, se za izbiro med njimi uporabijo:

a) zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole in
b) merilo športni dosežki, in sicer tako, da se kandidatu k točkam po merilu iz a) podtočke:                                
– za pridobljen status športnika A prišteje 10 točk in                                                                                                                                   – – – za pridobljen status športnika B prišteje 5 točk.

Uporaba točk, doseženih na NPZ
Če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.

Dosežki nacionalnega preizkusa znanja kandidata se uporabijo na podlagi predhodnega soglasja staršev.

POMEMBNE SPLETNE STRANI:

Podatki o vpisu: spletna stran Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in spletne strani srednjih šol
Štipendije: spletna strana Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij
Poklicni kažipot z opisi poklicev: spletna stran mojaizbira.si

Za morebitne dodatne informacije in posvetovanja o karierni odločitvi sem vam na voljo po predhodnem dogovoru na telefonski številki 051 277 722.

Velenje, 18. 10. 2023
Adela Gabron, prof.

Dostopnost