Select Page

Spoštovani!

Učencem, ki zaradi različnih razlogov nimajo tiskanih delovnih zvezkov in je zato njihov pouk na daljavo otežen, smo danes v založbah Rokus Klett in Modrijan izobraževanje omogočili BREZPLAČEN DOSTOP DO NOVIH POSEBNIH DELOVNIH ZVEZKOV V PDF-OBLIKI, ki jih je mogoče natisniti na domačem tiskalniku. Učenci na predmetni stopnji oz. starši imate tako za ves čas, ko je razglašena epidemija koronavirusa, na voljo vsebine posebnih delovnih zvezkov za zadnje štiri mesece šolskega leta.

Glede na razmere in navodila ministrstva, da se učence, kar zadeva domače delo, čim bolj razbremeni, bodo lahko učenci in učitelji s tiskom poglavij iz delovnih zvezkov prihranili čas in laže organizirali pouk na daljavo. Večina učencev ima na voljo tiskane učbenike iz učbeniškega sklada, pri delovnih zvezkih pa prihaja med učenci do velikih razlik.

Posebni delovni zvezki v formatu PDF za razrede 6–9 osnovne šole – s snovjo od marca do junija – so brezplačno na voljo na spletni strani korona.rokus-klett.si. Na spletni strani so ob delovnih zvezkih objavljeni tudi deli vadnic (zbirka Znam za več) z dodatnimi nalogami, prav tako v formatu PDF.

Za prenos vsebin je potrebna le registracija, pri uporabnikih, ki že imajo dostop do spletnih portalov obeh založb, pa le prijava. Zaradi varovanja avtorskih pravic velja možnost prenosa in tiska vsebin iz delovnih zvezkov le do preklica epidemije.

Izjemen porast uporabe elektronskih in interaktivnih gradiv

V zadnjih tednih, odkar so e-gradiva prosto dostopna, smo zabeležili tudi desetkratno povečanje registracij na Rokusovih in Modrijanovih spletnih straneh z interaktivnimi učnimi gradivi. Kot kaže, se je kombinacija elektronskih in tiskanih gradiv izkazala kot uspešen model učenja oz. poučevanja tudi na daljavo.

Verjamemo, da se bo dobra praksa prenesla tudi v prihodnje šolsko leto. Nastala situacija, ki kaže na nenadomestljivost uporabe delovnih zvezkov, bo v šolah morda prispevala k boljšim odločitvam staršev in učiteljev glede izbire teh gradiv za naslednje šolsko leto.

Prijazen pozdrav, ostanite zdravi!

Maruša Dejak                                                 Matic Jurkošek
glavna direktorica                                           glavni direktor
Založba Rokus Klett                                       Založba Modrijan izobraževanje

Dostopnost