Select Page

Untitled document

klik1060916
Zgodnje javljanje iz Savinjske doline, kjer na Aškercsongu presenečajo talenti. Galerija slik!

Reporting early from the Savinja valley, starting with the Aškercsong talents. Photo Gallery!

Erste Meldung aus dem Tal Savinja, wo die Talenten überaschen. Foto Galerie!

Dostopnost